ILIMOCHAMPA Blog

LỜI XIN LỖI CỦA TÔI 0

LỜI XIN LỖI CỦA TÔI

Mấy bài viết của tôi mấy hôm nay, tôi có dùng từ  MUSLIM  nhưng trong thâm tâm của tôi không dám ám chỉ cộng đồng Muslim mà tôi chỉ muốn nói đến nhóm Chăm Muslim ở trong Champaka mà...

HIỆN TƯƠNG MỘT TRÍ THỨC CHĂM 0

HIỆN TƯƠNG MỘT TRÍ THỨC CHĂM

  Về bài viết của BBT champaka.info KIÊFU NGỌC QUYÊN;HIỆN TƯỢNG MỘT TRÍ THỨC CHAM, NGÀY 18/11/2012. Tôi ko nói là tôi mang 384.814$00 USA,mà tiền VNCH, cũng ko nói là mang cho FULRO,tôi...

THỰC TRẠNG XÃ HỘI CHAM HÔM NAY 0

THỰC TRẠNG XÃ HỘI CHAM HÔM NAY

Kính thưa quý vị, Theo bài viết của MUSA POROME ngày 20/4/2012,chủ đè là Thực trạng xã hội Cham hôm nay. 1-Kinh tế. 2-Xã hội. 3-Văn hóa. Tôi rất trân trọng và đòng tình...

Trả lời cho Champaka 0

Trả lời cho Champaka

Thưa quý vị, Tôi mong quý vị tha thứ cho tôi,sỡ dĩ tôi phải viet thật nhiều cho Dharma.Trước đây tôi thật tình tôn trọng hắn,trân quý một người Chăm có học vị TS,nhưng...

TRẢ LỜI về TIN NHANH CỦA BBT CHAMPAKA 0

TRẢ LỜI về TIN NHANH CỦA BBT CHAMPAKA

Đáng lẻ tôi không viết bài nầy,nhưng BBT Champaka đã khơi động lối trả đòn của tôi,vậy buộc tôi phải viết.Tôi sẵn sàng chờ BBT Champaka luôn cả DHARMA tìm thêm đời TƯ của...

Chương trình Lễ Hội Katê tại San Jose, ngày 13-10-2012 0

Chương trình Lễ Hội Katê tại San Jose, ngày 13-10-2012

Hội Bảo Tồn Văn Hoá Champa @ Hoa Kỳ P.O. Box 56240, San Jose, CA 95156 Tel: (408) 674-4099; (408) 206-4619 E-mail: ccpaoffice@ilimochampa.org Danak-Dak Harei Katê Thun Athuw 2012 Pak San Jose harei 13-10-2012...

LỄ ĐÓN MỪNG ILIMO KAUKTHUN 2012 0

LỄ ĐÓN MỪNG ILIMO KAUKTHUN 2012

LỄ ĐÓN MỪNG ILIMO KAUKTHUN (RIJA NƯGAR CHĂM -CHAMPA NEW YEAR 2012) CỦA HỘI BẢO TỒN VĂN HOÁ CHAMPA, USA By Chế Mỹ Lan Vào ngày 21 tháng 4 năm 2012, tại Hội trường...

Thư gởi: Qúi vị trong Hội Đồng Lãnh Đạo của HBTVH CHAMPA 0

Thư gởi: Qúi vị trong Hội Đồng Lãnh Đạo của HBTVH CHAMPA

Đắc Văn Kiết – dưới chân tháp cổ Cánh Tiên Thành Bình Định ĐẮC VĂN KIẾT- SÁNG LẬP VIÊN HỘI BẢO TỒN VĂN HÓA CHAMPA U.S.A Kính gửi:  Qúi vị trong Hội Đồng Lãnh...

LỄ RIJA NAGAR ĐẦU NĂM: 0

LỄ RIJA NAGAR ĐẦU NĂM:

LỄ RIJA NAGAR ĐẦU NĂM: HƯỚNG VỀ CỘI NGUỘN VÀ BẢN THỂ DÂN TỘC CHĂM Chế Mỹ Lan Lần về nguồn cội Lễ Rija Nagar (lễ đầu năm) là lễ hội truyền thống dân...

THÁNH ÐỊA MỸ SƠN 0

THÁNH ÐỊA MỸ SƠN

THÁNH ÐỊA MỸ SƠN TRONG TƯ DUY CỦA HẬU DUỆ CHAMPA ÐẮC VĂN KIẾT ÐÔI DÒNG LUNG KHỞI: Trong những năm sau cùng của thời kỳ hậu bán thế kỷ xx, nhận loại đã...