LỜI XIN LỖI CỦA TÔI

Mấy bài viết của tôi mấy hôm nay, tôi có dùng từ  MUSLIM  nhưng trong thâm tâm của tôi không dám ám chỉ cộng đồng Muslim mà tôi chỉ muốn nói đến nhóm Chăm Muslim ở trong Champaka mà thôi, Tôi thành thật xin lỗi cộng đồng Muslim.

Bài viết–KIỀU NGỌC QUYÊN  HIỆN TƯỢNG CỦA MỘT TRÍ THỨC CHAM  của Champaka.info ngày  18/11/ 2012.  Tôi nhận thấy đó là sự thật, bởi hoàn cảnh và ý thức của cha mẹ người Cham  không muốn cho con học hành tốn kém,người nào có quyết chi và tham học mới chịu đi tới trường,học, không đến nơi đến chốn đó là chuyện bình thường đối với người Cham. Riêng tôi cũng không ngoại lệ.
Còn QUI CHẾ chung cho dân tôc thiểu số, đâu phải là đăc ân riêng cá nhân tôi mà nó có cả cha mẹ của nhóm Champaka, Dharma và cả dân tộc thiểu số.
Nhóm  BBT champaka nói tôi chưa học hết lớp 12 , vào học THAM SỰ HC, còn  DHARMA , TÚ TÀI  1968  tại sao không  thi đậu ngành nào dù là trung cấp.  Tôi không theo học hết lớp 12 nhưng tôi lại có chức vụ là PHÓ QUẬN TRƯỞNG trong thời VNCH  trong khi  DHARMA chỉ có TÚ TÀI  thôi mà rớt hết mọi chỗ.  Ai giỏi hơn ai đây?  Tôi không Tú Tài lại có ĐỊA VỊ,  trong khi Dharma giỏi  mà  xin làm trong ký tuc xá Trường AN PHƯỚC tại PHÚ NHUẬN rồi  sau đó mới là Trường TH  PO.  Làm giám thị để có cơm ăn qua ngày khỏi tốn cơm cha mẹ.  Về mặt này tại sao tôi không thấy BBT  CHAMPAKA   không nói tới,  mà nói  riêng tôi.
BBT Champaka nên hiểu rằng  BẰNG CẤP  và HỌC VỊ chỉ là PHƯƠNG TIỆN.  Dharma cũng nên hiểu rõ điều nầy.
NAPOLEON  là anh hùng tạo thời thế  đâu có bằng Thac sĩ  hay Tiến sĩ gì đâu, Ông NGUYÊN VĂN THIỆU đâu có bằng cấp cao đâu mà vẫn là T.TH  VNCH.,  HỒ CHÍ MINH  chăng có bằng cấp nhưng vẫn là nhà lãnh tụ và nhiều nữa ..
Nhóm lu la Champaka và Dharma nên coi lại đừng đem bằng TS ra khoe thiên ha.
Mong quý vị Cham MUSLIM tha thứ cho tôi.
Rất cam ơn.
Kiều Ngọc Quyên

 

.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.