Category: Vijaya #4

Thư Gởi Bạn 8

Thư Gởi Bạn

Cùng các bạn thanh niên Champa thân mến! Có bao giờ hơn một lần các bạn chợt nghĩ rằng cách đây hơn ba trăm năm có một vương quốc, một quốc gia Champa với...

Thơ Chăm – Việt 14

Thơ Chăm – Việt

Jimmy Tran Umat Po! Lamưn lo, urang gơk-katơkMưk glauw kauk pơh panwơch mayit-mayơwBrei ka thơw: mưng ngauk hluk dunya.Mưnwiss Ố ssa praung ssit libik makna “Umat po!” Chúng SinhQuá hiền lương, lắm người trấn...

VÀI NÉT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI BẢO TỒN VĂN HÓA CHAMPA NĂM 2001-2003 10

VÀI NÉT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI BẢO TỒN VĂN HÓA CHAMPA NĂM 2001-2003

I. TÌNH HÌNH CHUNG Kể từ khi được thành lập vào tháng 02 năm 1998, hằng năm Hội đã và đang cố gắng thực hiện 2 mục tiêu chính mà Hội đề ra. Thứ...

Lời Nói Đầu 12

Lời Nói Đầu

Kính thưa quí Độc giả, quí Đồng hương Champa, Theo như dự định, Hội Bảo Tồn Văn Hóa Champa se ra mắt Đặc San VIJAYA số 4 vào dịp lễ Katê năm 2002, nhưng...

HOÀNG HẬU PARAMECVARI CỦA CHAMPA 81

HOÀNG HẬU PARAMECVARI CỦA CHAMPA

Simhavarman XXI Trong tiến trình lịch sử dựng nước và giữ nước từ hơn cả ngàn năm trước cho đến những thế kỷ gần đây 15, 16; qua những sự kiện lịch sử ở...