Category: Lễ hội truyền thống

Champa New Year 2018

  THƯ MỜI Kính gởi:  Đồng hương Champa                Hội BTVH Champa trân trọng kính mời quý ông/bà và các thành viên trong gia đình bỏ chút thời giờ quý báu cùng đến tham dự,...

22

LỄ HỘI KATÊ 2009

Lễ hội Katê năm 2009 được tổ chức tại Tháp Pô Sah Inư trong 02 ngày 17 và 18/10/2009. Các hoạt động giữa phần lễ và phần hội được gắn kết một cách hợp...

Lễ hội Kate ở Pô Sah INư – Điểm nhắn của Bình Thuận – Hội Tụ Xanh 12

Lễ hội Kate ở Pô Sah INư – Điểm nhắn của Bình Thuận – Hội Tụ Xanh

Hơn 2/3 thế kỷ trôi qua, lễ hội Katê vắng bóng trên tháp Pô Sah INư do những nguyên nhân khách quan của lịch sử, trong đó tác động xấu của hai cuộc chiến...