Thư mời lễ hội Kate 2018

Hội Bảo Tồn Văn Hóa Champa @ U.S.A P.O Box 62061, Sunnyvale, CA 94088 Email: ccpaoffice@ilimochampa.org…

Champa New Year 2018

  THƯ MỜI Kính gởi:  Đồng hương Champa                Hội BTVH Champa trân trọng kính mời quý…

LỄ HỘI KATÊ 2009

Lễ hội Katê năm 2009 được tổ chức tại Tháp Pô Sah Inư trong 02 ngày…

Lễ hội Kate ở Pô Sah INư – Điểm nhắn của Bình Thuận – Hội Tụ Xanh

Hơn 2/3 thế kỷ trôi qua, lễ hội Katê vắng bóng trên tháp Pô Sah INư…