Category: Quan điểm về Kate

Kate lễ hội bản địa truyền thống Champa: Sự tiếp nối của văn minh Sa Huỳnh 11

Kate lễ hội bản địa truyền thống Champa: Sự tiếp nối của văn minh Sa Huỳnh

Kate lễ hội bản địa truyền thống Champa: Sự tiếp nối của văn minh Sa Huỳnh   Gần đây xuất hiện một chùm ý kiến trái chiều với dòng chảy tự nhiên của truyền...

Katê – Lễ hội Champa Truyền Thống Và Triển Vọng 10

Katê – Lễ hội Champa Truyền Thống Và Triển Vọng

 Jalan Riya  Sưu tầm Gần đây lễ hội Katê hằng năm đã là nguồn cảm hứng của nhiều cây viết. Đã có rất nhiều bài viết về Katê. Rất tâm đắc với một số...

Chăm Islam, xin đừng phủ nhận Kate!!! 8

Chăm Islam, xin đừng phủ nhận Kate!!!

Đứng trên phương diện văn hóa, Katê là một lễ hội của người Chăm Ahier, nhưng lễ hội này đã trở thành một di sản văn hóa của toàn thể dân tộc Champa. Và...