ILIMOCHAMPA Blog

THƯ MỜI

Hội Bảo Tồn Văn Hóa Champa @ U.S.A P.O Box 62061, Sunnyvale, CA 94088 Email: ccpaoffice@ilimochampa.org Phone: 1-253-223-5241, 1-408-206-4619, or 1-408-674-4099 https://m.facebook.com/HoiBaoTonVanHoaChampaUSA/ *** Ngày 14 tháng 08 năm 2017 THƯ MỜI Kính gởi: Quí...

0

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Hội Bảo Tồn Văn Hóa Champa @ U.S.A. P.O Box 62061, Sunnyvale, CA 94088 USA Email: ccpaoffice@ilimochampa.org Website: www.ilimochampa.org Phone: 408-206-4619 or 408-674-4099 ——-***—— California, Hoa Kỳ Ngày 24 tháng 3 năm 2017 THÀNH...

0

THƯ MỜI

Hội Bảo Tồn Văn Hóa Champa @ U.S.A P.O Box 62061, Sunnyvale, CA 94088 Email: ccpaoffice@ilimochampa.org Phone: 408-206-4619 or 408-674-4099 *** Ngày 08 tháng 21 năm 2016 THƯ MỜI Kính gởi: Quí đồng hương...

0

THIỆN VÀ ÁC

THIỆN VÀ ÁC (trích trong Vijaya # 10) JALOK Người xưa có nói: Có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó, có tài mà không có đức thì không xài...

0

BUỔI SÁNG CALI

BUỔI SÁNG CALI (trích trong Vijaya # 10) YAMY Chăm là ai? Một câu hỏi tưởng đơn giản mà phức tạp, và câu trả lời ngỡ dễ dàng nhưng rất khó khăn! Chăm có...

DANH SÁCH QUÍ ÂN NHÂN HẢO TÂM CHO LỄ HỘI KATE 2015 0

DANH SÁCH QUÍ ÂN NHÂN HẢO TÂM CHO LỄ HỘI KATE 2015

DANH SÁCH QUÍ ÂN NHÂN HẢO TÂM CHO LỄ HỘI KATE 2015 STT Họ và tên Số tiền 1 Yassin Ba $40 2 Đắc William Kiết $50 3 Đặng Chánh Anh $100 4 Đăc Jimmy...

PHÓNG SỰ CỘNG ĐỒNG: ” Katê Champa 2015 0

PHÓNG SỰ CỘNG ĐỒNG: ” Katê Champa 2015

Đài truyền hình SBTN: PHÓNG SỰ CỘNG ĐỒNG: ” Katê Champa – Lễ hội lớn nhất của người Chăm tại San Jose, California.T2, 10/26/2015 – 14:43Vào ngày thứ Bảy, 24/10/15, tại trung tâm sinh...