THÀNH KÍNH PHÂN ƯU


Hội Bảo Tồn Văn Hóa Champa @ U.S.A.
P.O Box 62061, Sunnyvale, CA 94088 USA
Email: ccpaoffice@ilimochampa.org
Website: www.ilimochampa.org
Phone: 408-206-4619 or 408-674-4099
——-***——
California, Hoa Kỳ Ngày 24 tháng 3 năm 2017
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Nhận được tin hội viên của Hội, Ông: Báo Văn Trọng vừa từ trần, toàn thể hội viên, toàn thể Ban Chấp Hành, và toàn thể Hội Đồng Lãnh Đạo của Hội Bảo Tồn Văn Hóa Champa tại Hoa Kỳ, xin Thành Kính Phân Ưu cùng tang gia, nguyện cầu cho linh hồn ông Trọng sớm siêu thoát, sớm được đoàn tụ với Ông Bà Tổ Tiên, và cũng xin Ơn trên an ủi và nâng đỡ tang quyến trong lúc đau buồn này.
Ông: Báo Văn Trọng
Sinh ngày 05 tháng 8 năm 1944
Tại thôn Văn Lâm, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận, Việt Nam.
Đã từ trần lúc 13:00 giờ ngày 22 tháng 3 năm 2017
Tại thôn Văn Lâm, xã Phước Nam, huyệnThuận Nam, tỉnh Ninh Thuận, Việt Nam, hưởng thọ 73 tuổi.
Tang lễ sẽ được tổ chức vào ngày 25 tháng 3 năm 2017 tại thôn Văn Lâm, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận, Việt Nam.

Thay mặt Ban Chấp Hành Hội BTVH Champa tại Hoa Kỳ
Chủ Tịch

(Đã ký)
Đặng Chánh Linh
Xin Thành Kính Phân Ưu!
——————————-
Hội BTVH Champa USA.
Sáng lập Viên:
Yassin Bá, William Đắc, Jimmy Đắc
Hội Đồng Lãnh Đạo (2014-2018)
Chủ Tịch: Yassin Bá
Phó Chủ Tịch: Đặng Chánh Anh Thành viên: Bá Đại Long
Thành viên: Đắc Jimmy Thiên Thành viên: Bích Văn Mười
Ban Điều Hành (2014-2018)
Chủ Tịch: Đặng Chánh Linh
Phó Chủ Tịch: Dương Tấn An Phó Chủ Tịch: Đắc N. Khiêm
Tổng Thư Ký: Bá Trung Thiệu Trưởng Ban Tài Chánh: Đắc N. Khiêm
Kế Toán: Bá Văn Dư
Ban Thanh Niên Trưởng Ban: Bá Văn Tư
Phó Ban: Đồng Thanh Trí
Ban Văn Nghệ:
Trưởng Ban: Kiều Hạ Khánh
Phó Ban: Miêu Như Yến
Phó Ban: Valerie Ba
Ban Biên Tập Vijaya:
Trưởng Ban: Lâm Gia Tân
Phó Ban: Chế Mỹ Lan
Phó Ban: Bá Trung Tuyên
Thành viên: Bá Văn Dư
Ban Truyền thông & Báo chí:
Trưởng Ban: Bá Trung Tuyên,  Phó Ban: Bá Văn Dư
Phó Ban : Đạt Xuân Hiệp
Ban Cố Vấn:
Bá Đại Long
Đắc William Kiết
Yklong Adrong
David Sox
Luật sư Nguyễn Ngọc Diệp

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.