Category: Vijaya #8

Vijaya Số 9 – Hội Bảo Tồn Văn Hóa Champa USA 10

Vijaya Số 9 – Hội Bảo Tồn Văn Hóa Champa USA

Lời ngỏ Kính thưa quý mik wa cùng độc giả trong và ngoài nước, Đồng hành cùng sự phát triển không ngừng của công nghệ thông tin, nhiều tờ báo lớn trên thế giới...

THÁNH ÐỊA MỸ SƠN 11

THÁNH ÐỊA MỸ SƠN

THÁNH ÐỊA MỸ SƠN TRONG TƯ DUY CỦA HẬU DUỆ CHAMPA ÐẮC VĂN KIẾT ÐÔI DÒNG LUNG KHỞI: Trong những năm sau cùng của thời kỳ hậu bán thế kỷ xx, nhận loại đã...

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI BẢO TỒN VĂN HÓA CHAMPA 86

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI BẢO TỒN VĂN HÓA CHAMPA

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI BẢO TỒN VĂN HÓA CHAMPA Năm 2008-2011 Yava Palei A) Hội Bảo Tồn Văn Hóa Champa (BTVH) với các Lễ Hội Truyền Thống của Dân Tộc: 1. Các lễ hội...

KATÊ NĂM ẤY… 12

KATÊ NĂM ẤY…

KATÊ NĂM ẤY… Chế Mỹ Lan Truyện ngắn Những tia nắng ban mai lọt vào khe cửa xuyên qua căn phòng nhỏ xinh xắn nằm phía trước khu vườn đầy ắp cánh hoa sứ...

Katê là Tín Ngưỡng Bản Địa Mang Bản Sắc của Dân Tộc Champa 7

Katê là Tín Ngưỡng Bản Địa Mang Bản Sắc của Dân Tộc Champa

QUAN ĐIỂM Katê là Tín Ngưỡng Bản Địa Mang Bản Sắc của Dân Tộc Champa (Katê không phải là Tín Ngưỡng Tôn Giáo Ngoại Nhập Bàlamôn) Đắc Văn Kiết Cũng như các dân tộc...

Vai Trò Của Trí Thức Và Cao Niên Trong Việc Bảo Tồn Tiếng Cham 8

Vai Trò Của Trí Thức Và Cao Niên Trong Việc Bảo Tồn Tiếng Cham

Vai Trò Của Trí Thức Và Cao Niên Trong Việc Bảo Tồn Tiếng Cham Quảng Đại Cẩn I/. Bài học từ 6300 tiếng đã bị tiêu vong: 1/. Ngôn ngữ CHẾT (death), tức là...

Chế Bồng Nga Và Họ Chế Ở Việt Nam 88

Chế Bồng Nga Và Họ Chế Ở Việt Nam

Chế Bồng Nga Và Họ Chế Ở Việt Nam Ja Intan Nhân dịp tham dự lễ Kate 2009 ở San Jose và qua Dam Nưi vua Chế Bồng Nga của Dương Chi Mai, nhắc...