Vai Trò Của Trí Thức Và Cao Niên Trong Việc Bảo Tồn Tiếng ChamVai Trò Của Trí Thức Và Cao Niên Trong Việc Bảo Tồn Tiếng Cham

Quảng Đại Cẩn

I/. Bài học từ 6300 tiếng đã bị tiêu vong:

1/. Ngôn ngữ CHẾT (death), tức là thứ tiếng đó không GIAO TIẾP được, không còn người nói thông viết thạo, do người cuối cùng nói thứ tiếng đó chết hoặc người nói và viết được tiếng đó (active language) chuyển sang giao tiếp bằng ngôn ngữ khác, cho dù còn nhiều người nghe, đọc, và hiểu được, tiếng nói đó (passive language) vẫn xem như đã chết. Khi số người còn hiểu được tiếng đó chết đi thì ngôn ngữ đó TIÊU VONG (extinct).

2/. Ngôn ngữ chỉ tồn tại khi có quá trình GIAO TIẾP, hội đủ ba yếu tố sau:

a. Người nói thông viết thạo thứ ngôn ngữ đó (native speakers).

b. Mạng lưới người cùng ngôn ngữ, đồng tộc (minority language network), hay mạng lưới người cùng hoàn cảnh xã hội và văn hóa (minority socio-cultural network), ví dụ như giữa người Cham với nhau trong không khí lễ Kate, Ramưwan hay Rija (ngày lễ ở vùng Cham Nam Bộ) hay Tin lành Công giáo Cham.

c. Họ cùng có nhu cầu giao tiếp với nhau (communicative needs).

Nghĩa là các cá nhân trong cộng đồng ngôn ngữ đó, gia đình, giòng họ, nhóm trí thức, nhóm bạn, muốn GIAO TIẾP nói và viết bằng tiếng mẹ đẻ của họ thì quá trình giao tiếp tiếng mẹ đẻ xảy ra. Ví dụ như tiếng Cham, đây là hoàn cảnh duy nhất có thể giao tiếp được bằng tiếng mẹ đẻ, cơ hội hiếm hoi để truyền bá tiếng Cham. Đây là không gian giao tiếp (communicative space) duy nhất để nuôi dưỡng tiếng Cham, nếu ai đó dùng tiếng Việt thì khi nào và với ai họ có thể dùng tiếng Cham? Hay không bao giờ và như thế đồng nghĩa với- không giao tiếp bằng tiếng Cham- tức là tiếng Cham đang chết. Giống như sự đang chết của tiếng Jawa, Sunda, và Bali ở Indonesia bị thay bởi tiếng Mã, sự đã và đang chết của 6.300 tiếng mẹ đẻ trong tổng số khoảng 7000 tiếng nói của loài người. Không GIAO TIẾP bằng tiếng mẹ đẻ nữa là nguyên nhân TRỰC TIẾP và CHỦ YẾU dẫn đến cái chết của tiếng mẹ đẻ.

Tuy nhiên nếu dân tộc nào quyết và biết giữ tiếng của mình thì không ai có thể giết chết tiếng đó được (Baker, 2006). Quá trình hồi sinh tiếng Hebrew, của dân tộc Do Thái là một ví dụ điển hình, dù đã chết, sau 1000 năm lưu lạc, nhưng khi họ tập trung lại để lập quốc thì họ học lại và sử dụng mọi lúc mọi nơi duy nhất tiếng Hebrew, khi có cơ hội giao tiếp với nhau, nay có trên năm triệu người nói thứ tiếng này (Zuckermann, 2006).

3/. Cơ chế dịch chuyển ngôn ngữ (language shift) trong một cộng đồng:

Sự dịch chuyển từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác thường diễn ra theo năm giai đoạn. Ví dụ đối với người Cham sống tại Mỹ thì sự dịch chuyển ngôn ngữ khã dĩ được mô tả như sau (C- dùng tiếng Cham thông thạo, E- dùng tiếng Mỹ thông thạo, c- dùng tiếng Cham ít, khả năng hạn chế, và không tự tin, e- dùng tiếng Mỹ ít, khả năng hạn chế, và không tự tin): C- Ce- CE- cE- E.

Nghĩa là ban đầu chỉ tình trạng ngôn ngữ của họ là thông thạo chỉ có tiếng Cham, sau đó có thêm một ít tiếng Mỹ, sau nữa là thông thạo cả tiếng Cham và Mỹ, rồi thông thạo tiếng Mỹ với tiếng Cham bị ít dùng, quên dần, và cuối cùng chỉ có tiếng Mỹ duy nhất. Cơ chế đó lặp đi lặp lại từ ngày làn sóng di cư sang Mỹ lần đầu tiên cho đến ngày hôm nay, có thể kéo dài trong vòng 3 thế hệ, hoặc 4 thế hệ. Ví dụ cháu, chắt của người di trú tới Hoa Kỳ gốc Nhật, Hoa, và Châu Âu nay hầu hết là người đơn ngữ tiếng Mỹ. Tuy nhiên đối với cộng đồng thiểu số dù nhỏ, bị bao quanh bởi môi trường ngôn ngữ ưu thế hơn, nếu họ tạo được không gian văn hóa và giao tiếp bằng tiếng mẹ đẻ lành mạnh và bền chặt thì tiếng mẹ đẻ của họ có môi trường để tồn tại và phát triển. Ví dụ như người Puerto Rican ở New York, người Mễ ở Texas và California, và người Thổ Nhĩ Kỳ ở Bắc Hy Lạp.

4/. Tâm lý sử dụng song ngữ của các trẻ em thiểu số là khi ngôn ngữ thứ hai (tiếng Việt của các em Cham ở Việt Nam, tiếng Mỹ của các em Việt ở Mỹ) đạt mức“ thành thạo như tiếng mẹ đẻ” (native-like proficiency) thì họ thường giao tiếp bằng tiếng thứ hai hơn và tránh, giảm, rồi thôi dùng tiếng mẹ đẻ trong giao tiếp với người đồng tộc, trong cộng đồng, và với cha mẹ, anh chị em trong gia đình. Đây cũng chính là nguyên nhân chủ yếu và trực tiếp khiến lượng người nói và viết tiếng mẹ đẻ sắc tộc thiểu số giảm mạnh (vì lớp trẻ là nguồn bổ sung duy nhất lượng người nói tiếng mẹ đẻ). Ngôn ngữ thiểu số, không được dùng trong giao tiếp thì sẽ chết và bị tiêu vong.

II/. Thực trạng của người thiểu số Cham:

1/. Một bước nữa tiếng Cham thành tử ngữ:

Nếu nhìn vào lộ trình tiêu vong 5 giai đoạn (cơ chế dịch chuyển ngôn ngữ) của một ngôn ngữ thì chúng ta, tiếng Cham, đang ở giai đoạn thứ tư hoặc bốn rưởi: tức là một bước nữa thì tiếng Cham thành tử ngữ và chúng ta chỉ còn có một thứ ngôn ngữ duy nhất để giao tiếp đó là tiếng Việt tại Việt Nam và tiếng Anh tại Mỹ. Vì hiện nay không gian giao tiếp trong nội bộ cộng đồng Cham, nói và viết bằng tiếng Cham ít hơn, thậm chí rất ít, hoặc pha trộn, hoặc không có tiếng Cham (như trong điện thư trao đổi giữa các trí thức đàn anh, hàng đầu của Cham hoàn toàn bằng tiếng Việt). Vài ý kiến cho rằng tiếng Cham hiện nay đã ít dùng mà lại còn pha trộn nhiều tiếng Việt, ví dụ: theo Inrasara và Phutra Noroya trong Inrasara.com có 50-60% tiếng Việt, Văn Món có 60% tiếng Việt, trong “Sự lai căng và suy thoái, 2010”. Thực ra tỷ lệ pha trộn tiếng Việt trong lời nói Cham đó có thể thấp hơn vì nhiều từ mới chúng ta không có phải vay mượn như: Tivi, Vali, computer… tiếng Việt, Tagalog, Mã… vẫn vay mượn khi cả cộng đồng họ thấy thuận tiện trong giao tiếp. Một số từ mới phát sinh và vài từ cũ chết đi là điều tự nhiện đối với một sinh ngữ, và sẽ được thể hiện trong các từ điển. Ví dụ như có sự khác nhau trong mục từ Cham trong Từ Điển Cham Phap (1906), Cham Việt Pháp (1971), Cham Việt (1995), Việt Cham (2004). Sự sử dụng tiếng Cham kiểu gì đi nữa cũng tốt hơn là dùng thuần tiếng Việt, nên khuyến khích, đó là thêm hơi thở cho tiếng Cham đang thoi thóp.

2/. Phạm vi sử dụng thu hẹp:

Hằng ngày chúng ta đã phải dùng tiếng Việt, tiếng Mỹ với người ngoại tộc, phải tiếp xúc qua sách báo, radio, tivi, internet, trong công việc, trường học… lại tiếp tục dùng nhiều tiếng thứ hai đó với người đồng tộc- thì sự tự tin, khả năng, lòng yêu mến thứ tiếng đó sẽ tăng vượt lên đối với tiếng mẹ đẻ của mình. Tiếng mẹ đẻ càng trở nên mù mờ và xa vời hơn trong tiềm thức và ký ức của họ, và nhất là không có không gian để tồn tại. TIẾNG CHAM THÂN THƯƠNG CỦA CHÚNG TA ĐANG CHẾT TRONG MỘT TƯƠNG LAI RẤT GẦN.

Hoàn cảnh tiếng Cham thiếu nghiêm trọng các biện pháp hỗ trợ: như chính sách nâng đỡ của chính phủ, sách báo tiếng Cham, đài phát thanh, truyền hình (đã có chương trình ở Việt Nam tuy hạn chế, rất đáng trân trọng), internet tiếng Cham (vài chương trình, đáng khích lệ), trường lớp chính quy bằng tiếng Cham (có ở Việt Nam, ở Mỹ và vài nơi, cần nhân rộng). Phương tiện để người thông thạo tiếng Cham (trí thức, và cao niên) truyền bá ngôn ngữ cho thế hệ tiếp theo duy nhất là bằng tấm gương giao tiếp thực tế của mình trong gia đình và cộng đồng. Con cái trong nhà, người trẻ trong cộng đồng nhìn, học và thực hành từ giao tiếp nói viết của cha mẹ, bậc cao niên và trí thức Cham, để rồi truyền lại cho thế hệ tiếp theo. Nay trí thức Cham, bậc cao niên cũng có tâm lý ngại giao tiếp bằng tiếng mẹ đẻ, giao tiếp nói viết bằng tiếng không là tiếng Cham thí ai sẽ làm việc này??? Cho dù có tăng cường biện pháp hỗ trợ, nhưng không có giao tiếp giữa người bản ngữ, thì tiếng đó cũng chết, ví dụ: tiếng Chorockee, và Navajo của người Mỹ bản địa.

3/. Giao tiếp là bảo tồn:

Đối với Cham hiện nay GIAO TIẾP LÀ BẢO TỒN, giao tiếp bằng tiếng Việt là chúng ta đang bảo tồn tiếng Việt. Tiếng Cham đang rất cần chúng ta nói viết và thực hành trong giao tiếp, nếu không nói viết bây giờ thì con cháu chúng ta không có cơ hội để nhìn thấy tiếng Cham phong phú, đẹp đẽ như thế nào, Con cháu chúng ta không có dịp để học và thực hành tiếng Cham, dân tộc chúng ta sẽ không còn cơ hội để nói viết tiếng Cham nữa.

III/. Giải pháp nào cho tiếng Cham tồn tại:

1/. Niềm hy vọng:

Bài học Do Thái trong việc hồi sinh tiếng Hebrew, bài học người Puerto Rican ở New York, người Mễ ở Texas và California, và người Thổ Nhĩ Kỳ ở Bắc Hy Lạp duy trì được tiếng mẹ đẻ của họ cho ta hy vọng. Tuy nhiên làm gì và làm như thế nào thì mọi người Cham đều đã trăn trở băn khoăn, nhất là đối với bậc trí thức và cao niên nên tự hỏi và có giải pháp cho riêng mình:

Nên chăng chúng ta vay mượn từ mới phát sinh trong xã hội hiện đại làm giàu cho tiếng Cham? Nên chăng tranh thủ học hỏi, giao tiếp bằng tiếng Cham, bằng mọi phương án, miễn hiểu được nhau, và không chê bai nhau đúng sai? Để rồi ôn hoà tìm ra cách giao tiếp thống nhất và thuận lợi? Tạo một không gian giao tiếp thông thoáng cho mọi người tự nguyện tự giác theo sở thích của mình để giao tiếp bằng tiếng mẹ đẻ. Đó cũng là khuyến khích cho mọi người sử dụng tiếng Cham của cá nhân mình, của vùng miền mình, và chia sẻ với người đồng tộc trên khắp thế giới. Với internet người Cham ở Việt Nam, Campuchia, Lào, Thái lan, Hải Nam, Philipin, Mỹ, Úc, Malay,… có cơ hội giao tiếp với nhau, múa, hát cho nhau nghe. Rồi chúng ta sẽ hiểu nhau hơn, qua đó cầu nối tiếng mẹ đẻ sẽ càng vững chắc hơn và người Cham khắp nơi lại có nhau. Tiếng Chăm vừa là Mục Tiêu vừa là Động Lực để người Cham chúng ta tồn tại.

2/. Vai trò tiên phong của trí thức và cao niên:

Một lần nữa, nếu tiếng Cham mất, người Champa mất hết, còn gì nữa đâu để mà giận hờn trách cứ phê phán nhau. Vai trò từng cá nhân người Cham QUYẾT ĐỊNH cho sự sống còn của tiếng Cham, “ta nói, tiếng Cham còn, ta không nói tiếng Cham mất”. “Không ai hát thay cho chúng ta”, từng cá nhân một, đều có trách nhiệm ngang nhau và hoàn toàn có thể đóng góp phần mình cho sự trường tồn của tiếng Cham bằng cách giao tiếp và sử dụng nhiều tiếng Cham, nói, viết, hát khi có thể, không những với người Cham mà với cả người ngoại tộc nếu họ muốn là người Cham đã yêu và hôn phối với người Cham.

Các cá nhân lớn tuổi, ưu tú và trí thức của cộng đồng là người thành thạo tiếng Cham hơn ai hết, càng phải đi TIÊN PHONG để cho thế hệ đàn em, con cháu học hỏi, noi theo và có cơ may vận dụng tiếng đó tốt hơn hoặc như thế hệ đi trước. Thái độ, hành động của mỗi người chúng ta hôm nay sẽ là vận mệnh của tiếng Cham ngày mai.

Sách Tham khảo:

Aymonier E. & Cabaton A, 1906. Dictionaire Cam – Francais, L’ecole Francaise D’exttreme-Orient, Volume VII.

Bùi Khánh Thế, 1995. Từ Điển Chăm – Việt, Nhà Xuất Bản Khoa Học Xã Hội.

Colin Baker. Foundation of Bilingual education and bilingualism, (2006)

Colin Baker, and Sylvia Prys Jones. Encyclopedia of Bilingualism and bilingual education, (1998)

Moussay G., 1971. Từ Điển Chăm – Việt – Pháp, Phanrang.

Inrasara, Phan X Thanh, Từ Điển Việt – Cham, (2004) Nhà Xuất bản Giáo Dục.

Inrasara.com, Phutra Noroya, tiếng Cham đi về đâu; Trần Can, Văn 15- Chuyện chữ và tiếng. (2008)

Spolsky, B. & Shohamy, E. (1999). The languages of Israel: Policy, ideology and practice. Clevedon, England: Mulitlingual Matters Ltd.

Trương Văn Món, Sự lai căng và suy thoái, (2010)

Zuckermann, G. (2006). Hebrew as myth: The genetics of the Israeli language. A paper Presented at the University of Arizona, February 3, 2006.

.

1,198 thoughts on “Vai Trò Của Trí Thức Và Cao Niên Trong Việc Bảo Tồn Tiếng Cham

 1. I like what you guys are up too. Such intelligent work and reporting! Carry on the superb works guys I have incorporated you guys to my blogroll. I think it’ll improve the value of my site :).

 2. 通過水光療程抑制黑色素細胞生長的成分注射到真皮層,減少黑色素形成,淡化黑斑色素沉澱,從而達到美白祛斑的效果 療程特色 :可配搭多元化產品來量身訂做不同療​​程計算機化規格,操作方便,容易控制可調節進針深度,精準注射於目標的肌膚層 每針的注射劑量相等,達到均勻注射 一次平均5點注射,可縮短療程時間 採用31號細針頭,幾乎看不到入針點 降低疼痛、瘀血、腫脹及不適感 使用靈活度高,可複合式搭配針劑,量身訂製療程

 3. 倩碧温和洁肤水2号(倩碧2号水),在有效并温和清理皮层的同时,保持肌肤水油平衡,令肌肤不干燥;同时提升皮肤光亮度,光滑度和柔软度,倩碧2号水改善所有肌肤问题!

 4. I’m gone to tell my little brother, that he should also visit this webpage on regular basis
  to get updated from most recent gossip.

 5. Nice weblog here! Additionally your site so much up fast!
  What web host are you the usage of? Can I get your associate link for your host?
  I desire my site loaded up as fast as yours lol

 6. For most recent news you have to pay a quick visit web and on web
  I found this site as a finest website for newest updates.

 7. Hello there, I discovered your website by way of Google at the same time as
  looking for a related subject, your website got
  here up, it looks great. I have bookmarked it in my google bookmarks.

  Hi there, simply became aware of your blog through Google, and located that it’s
  truly informative. I’m going to watch out
  for brussels. I’ll appreciate should you proceed this in future.
  Numerous other people shall be benefited out of your writing.
  Cheers!

 8. I think this is among the most significant information for me.
  And i am satisfied reading your article. But wanna commentary on some general issues,
  The site style is wonderful, the articles is
  in point of fact nice : D. Just right task, cheers

 9. Hi my family member! I want to say that this post is amazing, great written and include almost all important infos.
  I would like to peer more posts like this .

 10. hello there and thank you for your information – I’ve
  definitely picked up something new from right here.
  I did however expertise some technical points using this website, as I experienced to reload the site many times previous to I could
  get it to load properly. I had been wondering if your web hosting is OK?
  Not that I’m complaining, but slow loading instances times will very frequently affect your placement in google and can damage your quality score if advertising and marketing with Adwords.
  Well I’m adding this RSS to my e-mail and could look out for much more of
  your respective intriguing content. Make sure you update this again very soon.

 11. Howdy! Do you know if they make any plugins to
  protect against hackers? I’m kinda paranoid about losing everything I’ve worked hard
  on. Any suggestions?

 12. Generally I don’t read article on blogs, however I wish to
  say that this write-up very forced me to check out and do it!
  Your writing taste has been amazed me. Thanks, very nice post.

 13. Usually I don’t learn article on blogs, however I would like
  to say that this write-up very forced me to try and do so!

  Your writing taste has been surprised me. Thanks, quite
  nice post.

 14. It’s in reality a nice and useful piece of info.
  I’m glad that you just shared this helpful information with us.
  Please keep us informed like this. Thanks for sharing.

 15. We stumbled over here coming from a different web address and thought I might check things out.
  I like what I see so i am just following you. Look forward to looking at your web page repeatedly.

 16. I’m curious to find out what blog platform you’re working with?
  I’m having some small security problems with my latest site
  and I would like to find something more risk-free.
  Do you have any recommendations?

 17. Hello there! Do you use Twitter? I’d like to follow you if that would be okay.
  I’m absolutely enjoying your blog and look forward to new updates.

 18. Somebody essentially help to make seriously articles I would state.
  This is the first time I frequented your website page and so far?
  I surprised with the research you made to make this actual
  publish amazing. Magnificent process!

 19. Heya! I’m at work surfing around your blog from my new iphone
  3gs! Just wanted to say I love reading your blog
  and look forward to all your posts! Carry on the great work!

 20. you’re in point of fact a excellent webmaster.

  The site loading pace is amazing. It kind of feels that you are doing any unique trick.
  In addition, The contents are masterwork.
  you have performed a wonderful process on this subject!

 21. Excellent site. Lots of useful information here. I am sending it to some pals ans also sharing
  in delicious. And of course, thanks in your sweat!

 22. Hey! I know this is kinda off topic however , I’d figured I’d ask.
  Would you be interested in exchanging links or maybe guest authoring a blog post or
  vice-versa? My blog covers a lot of the same subjects as yours and
  I believe we could greatly benefit from each other.
  If you’re interested feel free to shoot me an e-mail.
  I look forward to hearing from you! Great blog by the way!

 23. It’s actually very difficult in this busy life to listen news on TV,
  so I simply use the web for that purpose, and get the hottest information.

 24. Everything is very open with a really clear description of the issues.
  It was truly informative. Your website is useful. Many thanks for sharing!

 25. I just like the helpful info you provide for your articles.
  I’ll bookmark your blog and check again here frequently.
  I’m relatively certain I will be informed many new stuff proper here!
  Good luck for the following!

 26. Hi great blog! Does running a blog such as this take a great deal of work?

  I’ve virtually no understanding of computer programming however I had been hoping
  to start my own blog soon. Anyway, should you have any ideas or tips for
  new blog owners please share. I know this is off subject nevertheless I just had to ask.
  Appreciate it!

 27. Hello I am so glad I found your web site, I really found you by mistake, while I was searching on Digg for something else, Regardless I
  am here now and would just like to say many thanks for a marvelous post and a all round interesting blog (I also love the theme/design), I
  don’t have time to read it all at the moment but I have book-marked it and also added in your RSS feeds, so when I have time I will be back to read much more, Please do keep
  up the awesome job.

 28. You’re so interesting! I do not think I have read
  something like this before. So great to discover somebody with original thoughts on this issue.
  Really.. thank you for starting this up. This web site is something that is
  required on the web, someone with some originality!

 29. wonderful post, very informative. I ponder why the other experts of this sector don’t notice this.
  You should continue your writing. I am confident, you have a great readers’ base already!

 30. Greetings! Very helpful advice in this particular post!
  It is the little changes that make the most important changes.

  Many thanks for sharing!

 31. My spouse and I stumbled over here coming from a different website and thought I may as
  well check things out. I like what I see so now i am following you.
  Look forward to looking into your web page for a second time.

 32. Hi there, i read your blog occasionally and i own a similar one and i
  was just wondering if you get a lot of spam comments?
  If so how do you protect against it, any plugin or anything you can suggest?
  I get so much lately it’s driving me crazy so any assistance
  is very much appreciated.

 33. I’m impressed, I have to admit. Seldom do I come across a
  blog that’s equally educative and engaging,
  and let me tell you, you have hit the nail on the head.

  The issue is an issue that too few folks are speaking intelligently about.
  I’m very happy that I came across this in my search for something
  concerning this.

 34. Pretty section of content. I just stumbled upon your web site and in accession capital to assert that I
  acquire in fact enjoyed account your blog posts. Anyway I will
  be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently rapidly.

 35. When someone writes an post he/she retains the plan of a user in his/her brain that how a user can know it.
  Thus that’s why this piece of writing is outstdanding.
  Thanks!

 36. My family members every time say that I am killing my time here
  at net, however I know I am getting familiarity everyday by reading
  thes good content.

 37. Hey! I could have sworn I’ve been to this website before but after checking through some of
  the post I realized it’s new to me. Nonetheless, I’m definitely glad I found it and I’ll be bookmarking and checking back frequently!

 38. Howdy! This blog post could not be written much better! Looking at this article reminds me of my previous roommate!
  He continually kept preaching about this. I’ll forward this information to him.
  Fairly certain he will have a very good read.
  Thanks for sharing!

 39. You are so interesting! I do not think I’ve read through something like that before.
  So good to discover another person with some genuine thoughts on this issue.
  Seriously.. thanks for starting this up. This web site is one thing
  that’s needed on the web, someone with a bit of originality!

 40. First of all I want to say wonderful blog! I had a quick question in which I’d like to ask if
  you do not mind. I was interested to know how you center yourself and clear your
  head prior to writing. I have had difficulty clearing my mind
  in getting my ideas out. I truly do take pleasure in writing but it just seems like
  the first 10 to 15 minutes are wasted simply just trying to figure out how to begin. Any recommendations
  or hints? Thank you!

 41. Fantastic blog you have here but I was wondering if you knew of any user discussion forums that cover the
  same topics talked about here? I’d really love to be
  a part of community where I can get feed-back from other knowledgeable individuals that share the same
  interest. If you have any recommendations, please let me know.

  Thank you!

 42. Excellent post. Keep posting such kind of info on your blog.

  Im really impressed by your blog.
  Hello there, You’ve done a fantastic job.
  I will definitely digg it and for my part suggest to my friends.

  I am confident they’ll be benefited from this website.

 43. Thanks for ones marvelous posting! I truly enjoyed reading it, you can be a great author.I will make certain to bookmark your blog and will often come back someday.

  I want to encourage one to continue your great work, have a nice holiday weekend!

 44. Thank you for any other informative site. The place else may I get that kind
  of info written in such an ideal way? I’ve a challenge that I’m simply now running on, and I’ve been on the look out for such information.

 45. Thanks for any other wonderful post. The place else could anyone get that kind of information in such a perfect method of writing?
  I’ve a presentation subsequent week, and
  I’m at the look for such information.

 46. I’m not sure where you’re getting your information,
  but good topic. I needs to spend some time learning more or
  understanding more. Thanks for wonderful info I was looking
  for this info for my mission.

 47. Hello! I could have sworn I’ve visited this website before
  but after browsing through a few of the articles I realized it’s new to me.
  Regardless, I’m certainly happy I discovered it and I’ll be bookmarking it and checking
  back regularly!

 48. you’re really a excellent webmaster. The web site loading speed is
  incredible. It seems that you’re doing any distinctive trick.

  Furthermore, The contents are masterwork. you’ve done a great job on this matter!

 49. That is a really good tip especially to those new to the blogosphere.
  Brief but very precise information… Appreciate
  your sharing this one. A must read article!

 50. Can I simply say what a comfort to find an individual who genuinely understands what they are
  discussing on the internet. You certainly realize how to bring a problem to
  light and make it important. More people ought to look at this and understand this side of the
  story. It’s surprising you’re not more popular because you definitely possess
  the gift.

 51. Everything is very open with a really clear explanation of the challenges.

  It was really informative. Your site is very useful.
  Thank you for sharing!

 52. Have you ever considered writing an e-book or guest authoring on other websites?

  I have a blog based upon on the same topics you discuss and would love to have you share some stories/information. I know my
  viewers would enjoy your work. If you are even remotely interested, feel
  free to send me an e-mail.

 53. It’s going to be finish of mine day, except before end I am
  reading this impressive post to improve my know-how.

 54. Right now it sounds like BlogEngine is the preferred blogging platform out there right now.
  (from what I’ve read) Is that what you are using on your blog?

 55. What i don’t realize is in reality how you are
  no longer actually a lot more well-liked than you
  might be now. You’re so intelligent. You understand thus significantly in the case
  of this topic, produced me in my view consider it from so many varied angles.
  Its like men and women are not fascinated until it’s something to accomplish with
  Girl gaga! Your personal stuffs nice. Always deal with it up!

 56. Thanks , I have just been searching for info approximately this subject for a long
  time and yours is the best I’ve came upon so far.
  However, what in regards to the bottom line?
  Are you positive concerning the source?

 57. Hi there! This post couldn’t be written any better!
  Looking at this article reminds me of my previous roommate!
  He constantly kept preaching about this. I
  am going to forward this post to him. Fairly certain he’ll have a great read.
  Many thanks for sharing!

 58. Do you mind if I quote a couple of your posts as long as
  I provide credit and sources back to your webpage? My blog site
  is in the very same area of interest as yours and my users
  would really benefit from some of the information you present here.
  Please let me know if this alright with you. Appreciate it!

 59. I’m really enjoying the theme/design of your web site.

  Do you ever run into any web browser compatibility issues?
  A few of my blog readers have complained about my website not working correctly in Explorer but
  looks great in Opera. Do you have any solutions to help fix this issue?

 60. Hello I am so thrilled I found your weblog, I really found you by mistake, while I was searching on Digg for something else, Regardless
  I am here now and would just like to say kudos for a fantastic post and a all round entertaining blog
  (I also love the theme/design), I don’t have time to browse it
  all at the moment but I have bookmarked it and also included your RSS feeds, so when I have time I will be back to read more, Please do keep
  up the fantastic work.

 61. Wonderful blog! Do you have any tips and
  hints for aspiring writers? I’m planning to start my own website soon but I’m
  a little lost on everything. Would you recommend starting
  with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are so many choices out there
  that I’m completely confused .. Any ideas?
  Thank you!

 62. My partner and I stumbled over here coming from a
  different web page and thought I might check things out.
  I like what I see so i am just following you. Look forward to finding out about your web page repeatedly.

 63. Awesome site you have here but I was wondering if you knew of any community forums that
  cover the same topics talked about here? I’d really love to be a part of community where
  I can get feed-back from other knowledgeable individuals
  that share the same interest. If you have any suggestions, please let
  me know. Appreciate it!

 64. Hi there to all, how is everything, I think every one is getting
  more from this site, and your views are nice designed for new users.

 65. Hey there! I know this is somewhat off topic but I was wondering which blog platform are you using for this site?
  I’m getting fed up of WordPress because I’ve had problems with hackers and I’m looking at
  alternatives for another platform. I would be great if
  you could point me in the direction of a good platform.

 66. great put up, very informative. I ponder why the opposite specialists of this sector do not realize this.
  You should continue your writing. I am sure, you’ve a great
  readers’ base already!

 67. After checking out a few of the blog articles on your website, I
  truly like your way of blogging. I added it to my bookmark site list and will be checking back soon. Please
  visit my website as well and let me know what you
  think.

 68. Superb blog! Do you have any helpful hints for aspiring
  writers? I’m planning to start my own website soon but I’m a little lost on everything.
  Would you suggest starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are so many choices out there that I’m totally confused ..
  Any ideas? Thanks!

 69. Excellent post. I used to be checking continuously this weblog and
  I’m impressed! Very helpful information specifically the last section :
  ) I deal with such information much. I was seeking this particular information for
  a very lengthy time. Thank you and best of luck.

 70. I’ve been exploring for a little bit for any high quality articles or blog posts on this kind of space .
  Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this web site. Studying this info So i’m happy
  to show that I’ve a very excellent uncanny feeling I discovered
  exactly what I needed. I most definitely will make certain to
  don?t overlook this site and give it a glance regularly.

 71. Heya exceptional blog! Does running a blog like this take a
  great deal of work? I’ve no knowledge of computer programming but I was hoping to start my own blog in the near future.

  Anyhow, if you have any recommendations or techniques for new blog
  owners please share. I know this is off topic nevertheless I just needed to ask.
  Appreciate it!

 72. Thank you, I’ve recently been looking for information about this subject for a long time and yours
  is the greatest I have found out so far. However, what about the conclusion? Are you
  sure in regards to the supply?

 73. excellent issues altogether, you just received a emblem new reader.
  What could you recommend about your submit that you made some
  days ago? Any certain?

 74. Attractive element of content. I just stumbled upon your weblog and in accession capital to say that I get actually loved account
  your weblog posts. Anyway I’ll be subscribing to your augment or even I achievement you get
  entry to consistently rapidly.

 75. Good post. I learn something new and challenging on websites I
  stumbleupon everyday. It will always be interesting to read
  through content from other writers and practice something from their sites.

 76. wonderful put up, very informative. I ponder why
  the opposite experts of this sector do not notice this.
  You should proceed your writing. I’m sure, you’ve a great readers’ base already!

 77. Greate post. Keep posting such kind of information on your
  page. Im really impressed by your site.
  Hi there, You have done an excellent job. I will certainly digg it and in my opinion suggest to my friends.
  I am sure they’ll be benefited from this website.

 78. Good day! I know this is kinda off topic however , I’d figured I’d ask.
  Would you be interested in trading links or maybe guest authoring a blog post
  or vice-versa? My website goes over a lot of the same topics as yours and I believe we could greatly benefit from each other.

  If you might be interested feel free to shoot me an e-mail.

  I look forward to hearing from you! Fantastic blog by the way!

 79. Hello there, I found your website by means of Google while searching
  for a related topic, your site came up, it seems great. I have bookmarked
  it in my google bookmarks.
  Hi there, simply become alert to your weblog through
  Google, and found that it’s really informative.
  I am gonna be careful for brussels. I’ll be grateful in the event you proceed
  this in future. A lot of other folks will be benefited from your writing.
  Cheers!

 80. certainly like your web-site but you need to test the spelling
  on quite a few of your posts. A number of them are rife with
  spelling problems and I in finding it very bothersome to tell the reality on the
  other hand I will certainly come again again.

 81. Link exchange is nothing else but it is simply placing the other person’s blog link on your page at proper place and other person will also do similar in favor of you.

 82. Very nice post. I simply stumbled upon your blog
  and wished to say that I’ve truly loved surfing around your weblog
  posts. After all I’ll be subscribing in your rss feed and I
  hope you write again soon!

 83. Great article! This is the type of information that should be shared across the internet.
  Shame on the seek engines for no longer positioning this publish higher!
  Come on over and visit my site . Thank you =)

 84. Hey there just wanted to give you a quick heads up. The text in your content seem to be running
  off the screen in Chrome. I’m not sure if this is a format issue or something to
  do with web browser compatibility but I thought I’d post to let
  you know. The design look great though! Hope you get the problem resolved soon. Kudos

 85. I’m not sure where you’re getting your info, but good topic.
  I needs to spend some time learning much more or understanding more.

  Thanks for excellent information I was looking for this info for my mission.

 86. Excellent blog! Do you have any tips and hints for aspiring writers?
  I’m hoping to start my own blog soon but I’m a little lost on everything.
  Would you recommend starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are
  so many options out there that I’m totally confused ..
  Any tips? Thanks!

 87. What’s up to every , for the reason that I am actually keen of reading this website’s
  post to be updated regularly. It carries fastidious information.

 88. I’ve been browsing online more than 3 hours today, yet I never discovered
  any attention-grabbing article like yours.

  It’s lovely value sufficient for me. In my opinion, if all web owners
  and bloggers made just right content as you probably did, the internet might
  be a lot more useful than ever before.

 89. Magnificent goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to and
  you are just too great. I really like what you have acquired here, really like what you are saying and the way
  in which you say it. You make it enjoyable and you still take
  care of to keep it wise. I can’t wait to read far more from
  you. This is really a terrific site.

 90. Admiring the time and energy you put into your blog and detailed information you
  present. It’s awesome to come across a blog every once in a
  while that isn’t the same outdated rehashed material. Excellent read!

  I’ve saved your site and I’m including your RSS feeds to my Google account.

 91. Undeniably believe that which you said. Your favorite reason appeared to be on the
  internet the easiest thing to be aware of. I say to you, I
  certainly get irked while people consider worries that they just do
  not know about. You managed to hit the nail
  upon the top and also defined out the whole thing without having side effect , people could
  take a signal. Will likely be back to get more. Thanks

 92. Heya i am for the primary time here. I came across this board and
  I find It truly useful & it helped me out much. I am hoping to give one thing again and help
  others like you aided me.

 93. Wow, wonderful blog layout! How long have you been blogging
  for? you make blogging look easy. The overall look of
  your site is magnificent, let alone the content!

 94. Excellent beat ! I wish to apprentice while you amend
  your site, how could i subscribe for a blog web site?
  The account helped me a acceptable deal. I had been tiny bit acquainted of this your broadcast
  offered bright clear idea

 95. Hello, i read your blog occasionally and i own a similar one and i
  was just wondering if you get a lot of spam remarks?
  If so how do you protect against it, any plugin or anything you
  can recommend? I get so much lately it’s driving me mad so any assistance is very much appreciated.

 96. Thanks for some other fantastic article. The place else may anybody
  get that type of information in such a perfect way of writing?

  I’ve a presentation subsequent week, and I’m at the look for such info.

 97. Hi every one, here every one is sharing such knowledge, thus it’s nice to read this weblog,
  and I used to pay a visit this webpage all the time.

 98. Good way of describing, and fastidious piece of
  writing to obtain data regarding my presentation subject matter, which i am going to convey in school.

 99. Woah! I’m really loving the template/theme of this website.

  It’s simple, yet effective. A lot of times it’s challenging to
  get that “perfect balance” between superb usability and appearance.
  I must say you’ve done a awesome job with this. Also, the blog loads
  super quick for me on Safari. Excellent Blog!

 100. This website was… how do you say it? Relevant!!
  Finally I’ve found something that helped me. Many thanks!

 101. Excellent blog here! Also your website loads up fast! What
  host are you using? Can I get your affiliate link to your host?
  I wish my site loaded up as fast as yours lol

 102. Link exchange is nothing else but it is simply placing the other person’s website link on your page at proper place
  and other person will also do similar in support of you.

 103. you are in reality a good webmaster. The
  site loading velocity is incredible. It sort of feels that you are doing any unique
  trick. Furthermore, The contents are masterpiece.
  you have performed a excellent process on this matter!

 104. Just wish to say your article is as astonishing.
  The clearness in your post is simply excellent and i could assume you’re an expert on this subject.
  Well with your permission allow me to grab your feed to keep
  updated with forthcoming post. Thanks a million and please
  keep up the rewarding work.

 105. Your means of telling all in this paragraph is
  genuinely pleasant, every one be capable of simply understand it, Thanks a lot.

 106. Great beat ! I would like to apprentice whilst you amend your site, how could i subscribe for a
  weblog website? The account helped me a appropriate deal.

  I had been tiny bit familiar of this your broadcast provided vivid clear
  idea

 107. I like the helpful info you provide in your articles. I
  will bookmark your blog and check again here frequently.
  I am quite certain I’ll learn many new stuff right here!

  Best of luck for the next!

 108. This is very interesting, You are an excessively skilled blogger.
  I have joined your feed and look ahead to looking for extra of your
  magnificent post. Additionally, I have shared your web site in my
  social networks

 109. Every weekend i used to pay a quick visit this web page,
  as i wish for enjoyment, for the reason that this this site conations in fact nice
  funny data too.

 110. Attractive part of content. I just stumbled upon your web
  site and in accession capital to assert that I acquire in fact loved account your weblog posts.
  Any way I’ll be subscribing on your augment and even I achievement you get entry to
  consistently rapidly.

 111. of course like your website but you need to test the
  spelling on several of your posts. Many of them are rife with spelling
  issues and I in finding it very bothersome to tell the reality then again I will definitely come back
  again.

 112. Hmm is anyone else encountering problems with the pictures on this blog
  loading? I’m trying to determine if its a problem on my end or if it’s the blog.
  Any responses would be greatly appreciated.

 113. hey there and thank you for your info – I have
  certainly picked up something new from right here.
  I did however expertise a few technical issues using this website,
  since I experienced to reload the site lots of times previous to I could get it
  to load properly. I had been wondering if your hosting is OK?

  Not that I’m complaining, but sluggish loading instances times
  will often affect your placement in google and could damage your high-quality score if
  ads and marketing with Adwords. Well I am adding this RSS to my email and can look
  out for much more of your respective interesting content.
  Make sure you update this again very soon.

 114. This design is spectacular! You definitely know how to keep a reader entertained.
  Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog
  (well, almost…HaHa!) Wonderful job. I really loved what you had to say, and more
  than that, how you presented it. Too cool!

 115. Greetings! This is my first visit to your blog! We are a team of volunteers and
  starting a new initiative in a community in the same niche.
  Your blog provided us beneficial information to work
  on. You have done a wonderful job!

 116. I’m really enjoying the theme/design of your blog. Do you ever run into any internet browser compatibility issues?
  A few of my blog audience have complained about my blog not working correctly in Explorer but looks
  great in Firefox. Do you have any tips to help fix this problem?

 117. I am really thankful to the holder of this web site who
  has shared this fantastic article at here.

 118. Attractive component to content. I just stumbled upon your site and in accession capital
  to assert that I acquire actually loved account your blog posts.
  Any way I will be subscribing in your augment or even I fulfillment
  you get right of entry to consistently fast.

 119. Oh my goodness! Amazing article dude! Many thanks,
  However I am having difficulties with your RSS. I don’t understand the reason why I cannot subscribe to it.
  Is there anybody else getting similar RSS problems?

  Anybody who knows the solution will you kindly respond?
  Thanx!!

 120. I do consider all of the ideas you have offered on your post.
  They’re really convincing and can certainly work.
  Nonetheless, the posts are too short for novices. May just you please extend them a bit from next time?
  Thank you for the post.

 121. My spouse and I absolutely love your blog and find nearly
  all of your post’s to be exactly what I’m looking for.

  Do you offer guest writers to write content for you personally?
  I wouldn’t mind creating a post or elaborating on a number of
  the subjects you write in relation to here. Again, awesome site!

 122. Hello! I know this is somewhat off topic but I was wondering if you
  knew where I could locate a captcha plugin for my comment form?
  I’m using the same blog platform as yours and I’m having difficulty
  finding one? Thanks a lot!

 123. fantastic put up, very informative. I ponder why the other experts of this sector do not realize this.
  You should proceed your writing. I am sure, you’ve a great
  readers’ base already!

 124. Every weekend i used to visit this website, for the reason that i wish for enjoyment, for the reason that this this website conations
  truly good funny stuff too.

 125. Very nice post. I just stumbled upon your blog and
  wanted to say that I’ve really enjoyed surfing
  around your blog posts. After all I’ll be subscribing to your rss feed and I hope you write
  again very soon!

 126. Heya great website! Does running a blog such as
  this require a massive amount work? I’ve no expertise in coding
  however I was hoping to start my own blog soon.
  Anyways, if you have any recommendations or tips for new blog owners
  please share. I understand this is off topic however I
  just wanted to ask. Appreciate it!

 127. Pretty section of content. I just stumbled upon your site and in accession capital to assert that
  I get actually enjoyed account your blog posts. Any way I’ll
  be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently quickly.

 128. Hi my friend! I want to say that this post is awesome, great written and include almost
  all significant infos. I’d like to peer more posts like this .

 129. Thank you for the auspicious writeup. It in fact was a amusement account it.
  Look advanced to far added agreeable from you! However, how
  can we communicate?

 130. I used to be suggested this blog by way of my cousin. I’m not certain whether or not this publish is written by him
  as nobody else recognize such particular about my problem.

  You are incredible! Thanks!

 131. I got this website from my buddy who informed me concerning this web page and now this time I am
  visiting this website and reading very informative posts here.

 132. Does your blog have a contact page? I’m having problems locating it
  but, I’d like to shoot you an e-mail. I’ve got some ideas for your blog you might be interested
  in hearing. Either way, great website and I look forward to
  seeing it grow over time.

 133. First off I would like to say superb blog! I had
  a quick question in which I’d like to ask if you do not mind.
  I was curious to know how you center yourself and clear your head before writing.
  I’ve had a tough time clearing my thoughts in getting my ideas
  out. I truly do take pleasure in writing but
  it just seems like the first 10 to 15 minutes are generally
  wasted simply just trying to figure out how to begin. Any suggestions
  or hints? Thanks!

 134. You need to take part in a contest for one of the greatest sites on the internet.
  I will highly recommend this blog!

 135. I visited various blogs however the audio feature for audio
  songs existing at this web page is really
  superb.

 136. Magnificent items from you, man. I have consider your stuff previous to and you’re simply too wonderful.
  I actually like what you’ve acquired here, certainly like what you’re stating and the way in which by which you assert it.
  You’re making it entertaining and you still take care of to keep it sensible.
  I cant wait to learn far more from you. That is really
  a terrific web site.

 137. Hello would you mind letting me know which hosting company you’re working with?
  I’ve loaded your blog in 3 different internet browsers and I must say this blog loads a lot quicker then most.
  Can you suggest a good web hosting provider at a reasonable price?
  Thanks, I appreciate it!

 138. It’s really a nice and useful piece of info. I am glad that you just shared this useful
  info with us. Please keep us up to date like this. Thanks
  for sharing.

 139. It’s difficult to find experienced people in this particular topic, however,
  you sound like you know what you’re talking about!
  Thanks

 140. Your style is very unique compared to other folks I have read stuff from.
  Many thanks for posting when you’ve got the opportunity,
  Guess I’ll just book mark this site.

 141. I was curious if you ever thought of changing the page layout of your website?
  Its very well written; I love what youve got to say. But maybe
  you could a little more in the way of content so people could connect
  with it better. Youve got an awful lot of text for only having 1 or
  2 pictures. Maybe you could space it out better?

 142. Hi, I think your website might be having browser compatibility issues.
  When I look at your website in Firefox, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it
  has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up!
  Other then that, superb blog!

 143. Undeniably believe that which you stated. Your favorite justification seemed to be on the net
  the easiest thing to be aware of. I say to you, I definitely get
  irked while people think about worries that they plainly don’t know about.

  You managed to hit the nail upon the top as well as defined
  out the whole thing without having side effect , people could
  take a signal. Will probably be back to get more. Thanks

 144. We are a group of volunteers and starting a new scheme in our
  community. Your web site provided us with valuable information to
  work on. You’ve done a formidable job and our entire community will be grateful to
  you.

 145. I absolutely love your blog and find most of your post’s to be just
  what I’m looking for. Do you offer guest writers to write content available for you?
  I wouldn’t mind composing a post or elaborating on most of the subjects you write with regards to here.
  Again, awesome site!

 146. Thanks for the auspicious writeup. It actually was a enjoyment account it.
  Look complicated to far added agreeable from you! By the way,
  how could we be in contact?

 147. You’re so cool! I do not suppose I have read a single thing like
  that before. So great to discover another person with some unique thoughts on this issue.
  Really.. thank you for starting this up. This web site is one thing that
  is needed on the internet, someone with a bit of originality!

 148. Fantastic beat ! I would like to apprentice while you amend your website, how can i subscribe for a blog
  website? The account aided me a acceptable deal. I had been a little bit acquainted of
  this your broadcast offered bright clear concept

 149. What you published was actually very logical. But, what about
  this? suppose you typed a catchier post title?
  I mean, I don’t wish to tell you how to
  run your website, but suppose you added something that grabbed people’s attention?
  I mean Vai Trò Của Trí Thức Và Cao Niên Trong
  Việc Bảo Tồn Tiếng Cham – ILIMOCHAMPA is a little vanilla.
  You could peek at Yahoo’s home page and watch how they create news titles to get
  viewers to click. You might add a related
  video or a related picture or two to grab people excited about everything’ve
  written. Just my opinion, it might bring your posts a little livelier.

 150. It’s appropriate time to make some plans for the future and it’s time
  to be happy. I have read this post and if I could I desire to suggest
  you few interesting things or tips. Maybe you
  can write next articles referring to this article.
  I desire to read even more things about it!

 151. Tremendous issues here. I am very happy to look your article.
  Thanks a lot and I am having a look ahead to contact
  you. Will you please drop me a e-mail?

 152. Very great post. I simply stumbled upon your weblog and wished to mention that I have truly
  loved surfing around your weblog posts. After all I will be subscribing in your feed and I am hoping you write again very
  soon!

 153. Hello just wanted to give you a brief heads up and let you know a few
  of the images aren’t loading properly. I’m not sure why but I think
  its a linking issue. I’ve tried it in two different internet
  browsers and both show the same outcome.

 154. That is really fascinating, You’re an excessively professional blogger.

  I’ve joined your rss feed and stay up for seeking more of your magnificent post.
  Additionally, I’ve shared your site in my social networks

 155. I’m really loving the theme/design of your weblog. Do you ever
  run into any internet browser compatibility problems?
  A number of my blog audience have complained about my
  site not operating correctly in Explorer but looks great in Safari.
  Do you have any solutions to help fix this
  problem?

 156. Its like you read my thoughts! You seem to grasp so much about this, such as you wrote the e book in it or something.

  I think that you could do with some p.c. to power
  the message home a bit, but other than that, that is
  wonderful blog. A fantastic read. I’ll definitely be
  back.

 157. Hello! I’ve been reading your site for some time now and finally got the courage to go ahead and give you a shout out from
  Porter Texas! Just wanted to mention keep up
  the fantastic work!

 158. What’s Taking place i am new to this, I stumbled upon this I’ve found It absolutely useful and it has helped me out loads.
  I am hoping to give a contribution & assist other users like its aided me.
  Good job.

 159. This is very interesting, You’re a very skilled blogger.
  I’ve joined your feed and look forward to seeking more of your great post.
  Also, I have shared your website in my social networks!

 160. I must thank you for the efforts you’ve put in writing this website.

  I really hope to see the same high-grade blog posts from you
  later on as well. In fact, your creative writing abilities has inspired me to get my very own website now 😉

 161. I love your blog.. very nice colors & theme.
  Did you make this website yourself or did you hire someone to do it for you?
  Plz answer back as I’m looking to design my own blog and
  would like to find out where u got this from.
  many thanks

 162. Hi! I just wanted to ask if you ever have any problems with hackers?

  My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing several weeks of hard work due to no back up.
  Do you have any solutions to protect against hackers?

 163. Thanks for any other informative blog. Where else may just I get that type of information written in such an ideal manner?

  I’ve a project that I am simply now working on, and I’ve been at the look out for such info.

 164. I really like your blog.. very nice colors & theme.
  Did you design this website yourself or did you
  hire someone to do it for you? Plz answer back as I’m looking to create my own blog
  and would like to find out where u got this from.
  appreciate it

 165. I enjoy what you guys tend to be up too. This kind of clever work and exposure!
  Keep up the superb works guys I’ve added you guys to my blogroll.

 166. Nice blog here! Also your web site a lot up very fast! What web host are you using?
  Can I am getting your affiliate hyperlink in your host?

  I desire my site loaded up as fast as yours lol

 167. You really make it appear really easy with your presentation however I in finding this topic
  to be really one thing which I believe I would by no means understand.
  It seems too complex and very broad for me.
  I’m taking a look forward to your subsequent post, I’ll attempt to get the grasp of it!

 168. I take pleasure in, lead to I discovered exactly what I was having
  a look for. You have ended my four day lengthy hunt!
  God Bless you man. Have a nice day. Bye

 169. You actually make it seem so easy with your presentation but I to find this matter
  to be actually one thing that I think I might by no means understand.
  It sort of feels too complex and extremely wide for me.
  I am taking a look ahead for your subsequent post, I’ll try to get the grasp of
  it!

 170. I’m not sure exactly why but this web site is loading extremely slow for me.
  Is anyone else having this issue or is it a issue on my end?

  I’ll check back later on and see if the problem still exists.

 171. I’m not sure why but this website is loading incredibly slow for me.

  Is anyone else having this issue or is it a problem on my end?
  I’ll check back later and see if the problem still exists.

 172. Please let me know if you’re looking for a writer for your blog.
  You have some really good posts and I feel I would be a good asset.

  If you ever want to take some of the load off,
  I’d really like to write some material for your blog in exchange for a link back to mine.
  Please blast me an e-mail if interested. Thank you!

 173. whoah this blog is wonderful i love studying your articles.
  Stay up the good work! You already know, a lot of individuals are
  searching around for this information, you can help them greatly.

 174. I just want to tell you that I am very new to blogs and honestly enjoyed this web blog. Likely I’m want to bookmark your site . You actually come with terrific well written articles. Many thanks for revealing your web site.

 175. Nice post. I used to be checking continuously this weblog and I am
  inspired! Extremely useful information specially the remaining section 🙂 I take care of such info much.
  I was looking for this particular information for a long time.
  Thank you and good luck.

 176. There are many fascinating time limits in this article however I don’t determine if I see all of them center to heart. There is certainly some validity however Let me take hold opinion until I consider it further. Good article , thanks and that we want extra! Put into FeedBurner as properly

 177. Excellent post however I was wondering if you could write a litte more on this topic?

  I’d be very thankful if you could elaborate a little bit more.
  Many thanks!

 178. Excellent goods from you, man. I’ve understand your stuff
  previous to and you are just too excellent. I really like what you’ve acquired here,
  certainly like what you are saying and the way in which
  you say it. You make it enjoyable and you still care for to keep it wise.
  I can’t wait to read much more from you. This is really a great
  web site.

 179. I’ve been surfing online more than 3 hours nowadays, yet I never found any attention-grabbing article like yours.
  It is pretty price sufficient for me. In my view,
  if all site owners and bloggers made just right
  content as you did, the net shall be much more useful
  than ever before.

 180. Wow, awesome weblog layout! How long have you ever been blogging for?
  you made blogging glance easy. The full glance of your web site
  is magnificent, as well as the content material!

 181. Wow, marvelous weblog structure! How lengthy have you been blogging for?
  you made blogging look easy. The entire look of
  your site is fantastic, as smartly as the content!

 182. Hello would you mind stating which blog platform you’re using?
  I’m going to start my own blog in the near future but
  I’m having a tough time deciding between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
  The reason I ask is because your design and style seems different then most blogs and I’m looking for something unique.
  P.S Sorry for being off-topic but I had to ask!

 183. Ahaa, its good dialogue concerning this piece of writing at this place
  at this website, I have read all that, so now me
  also commenting at this place.

 184. Hmm it seems like your site ate my first comment (it was extremely long) so I guess I’ll just sum it up what I had written and say,
  I’m thoroughly enjoying your blog. I too am an aspiring blog blogger but I’m still new to everything.
  Do you have any tips and hints for novice blog writers?

  I’d genuinely appreciate it.

 185. Good day! This is my 1st comment here so I just wanted to
  give a quick shout out and tell you I truly enjoy reading through your articles.
  Can you suggest any other blogs/websites/forums that cover the same topics?

  Thanks!

 186. Its such as you learn my thoughts! You appear to know a lot approximately this,
  such as you wrote the e book in it or something.
  I believe that you can do with a few percent to force the message home a little bit, however other than that, that is magnificent blog.

  A fantastic read. I will certainly be back.

 187. I would like to thank you for the efforts you have put in writing this web site. I’m hoping the same high-grade blog post from you in the upcoming as well. In fact your creative writing skills has inspired me to get my own site now. Actually the blogging is spreading its wings quickly. Your write up is a great example of it.

 188. The next time I read a weblog, I hope that it doesnt disappoint me as much as this one. I mean, I do know it was my option to learn, but I truly thought youd have something fascinating to say. All I hear is a bunch of whining about something that you may repair for those who werent too busy searching for attention.

 189. Hi, simply found your own weblog via Search engines, and located so that it’s genuinely educational. I am gonna stay attuned to this tool. Cheers!

 190. Please tell me that youre going to keep this up! Its so great and so important. I cant wait to read more from you. I just feel like you know so a lot and know how to make people listen to what youve to say. This weblog is just too cool to be missed. Wonderful things, definitely. Please, PLEASE keep it up!

 191. Usually I don’t learn article on blogs, however I would like to
  say that this write-up very forced me to check out
  and do it! Your writing taste has been amazed me. Thanks, quite nice article.

 192. Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add to my blog that automatically tweet
  my newest twitter updates. I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would have some
  experience with something like this. Please let
  me know if you run into anything. I truly enjoy reading your blog and I
  look forward to your new updates.

 193. We are a group of volunteers and starting a new scheme in our community.
  Your site offered us with valuable information to work on. You’ve done
  a formidable job and our entire community will
  be thankful to you.

 194. I’m gone to inform my little brother, that he should also pay a quick visit this blog
  on regular basis to get updated from most recent reports.

 195. Everything is very open with a precise explanation of the challenges.
  It was definitely informative. Your site is extremely helpful.
  Many thanks for sharing!

 196. Definitely believe that which you said. Your favorite justification seemed to
  be on the web the simplest thing to be aware of. I say to you,
  I certainly get annoyed while people think about worries that they just do not
  know about. You managed to hit the nail upon the top and also defined out the
  whole thing without having side-effects , people could take a signal.

  Will likely be back to get more. Thanks

 197. Your style is so unique compared to other folks I have read stuff from.
  I appreciate you for posting when you’ve got
  the opportunity, Guess I’ll just book mark this
  site.

 198. Thanks for finally talking about >Vai Trò Của Trí Thức Và Cao Niên Trong Việc Bảo Tồn Tiếng Cham
  – ILIMOCHAMPA <Liked it!

 199. Hi there, i read your blog from time to time and i own a similar one and
  i was just curious if you get a lot of spam remarks? If so how do you stop
  it, any plugin or anything you can suggest? I get
  so much lately it’s driving me insane so any assistance is very much
  appreciated.

 200. Hi! I know this is somewhat off topic but I was wondering
  if you knew where I could find a captcha plugin for my comment form?
  I’m using the same blog platform as yours and I’m having
  trouble finding one? Thanks a lot!

 201. It is the best time to make some plans for the future and it is time to be happy.
  I’ve read this submit and if I could I desire to counsel you some interesting issues or advice.
  Maybe you could write subsequent articles relating to this article.
  I want to learn more things about it!

 202. Hello, I think your blog might be having browser compatibility issues.

  When I look at your blog site in Chrome, it looks fine but when opening in Internet Explorer,
  it has some overlapping. I just wanted to give you a quick
  heads up! Other then that, great blog!

 203. Oh my goodness! a great write-up dude. Thanks Even so I am experiencing trouble with ur rss . Don’t know why Not able to register for it. Is there everyone acquiring identical rss dilemma? Anybody who knows kindly respond. Thnkx

 204. Greetings from California! I’m bored to tears at work so I decided
  to check out your site on my iphone during lunch break. I enjoy the info you
  provide here and can’t wait to take a look when I get home.
  I’m amazed at how fast your blog loaded on my phone ..
  I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyhow, excellent blog!

 205. Thanks for every other wonderful post. Where else may just anybody
  get that type of info in such a perfect approach of writing?
  I’ve a presentation subsequent week, and I’m
  at the look for such info.

 206. What’s up, after reading this remarkable piece of
  writing i am too cheerful to share my familiarity here with colleagues.

 207. Greetings! This is my first visit to your blog!
  We are a group of volunteers and starting a new project in a community in the same niche.
  Your blog provided us beneficial information to work on.
  You have done a extraordinary job!

 208. You really make it seem so easy with your presentation but I find this
  matter to be really something which I think I
  would never understand. It seems too complicated and very broad for me.
  I’m looking forward for your next post, I
  will try to get the hang of it!

 209. I used to be suggested this web site by means of my cousin.
  I’m not certain whether this put up is written by him as nobody else realize such precise
  about my difficulty. You’re incredible! Thank you!

 210. Hello There. I found your blog the use of msn. This is an extremely smartly written article. I’ll be sure to bookmark it and return to read more of your useful info. Thanks for the post. I will definitely comeback.

 211. Hi would you mind letting me know which webhost you’re working with?

  I’ve loaded your blog in 3 completely different browsers and
  I must say this blog loads a lot faster then most. Can you suggest a good internet
  hosting provider at a honest price? Thanks a lot, I appreciate it!

 212. Useful information. Fortunate me I found
  your web site accidentally, and I am surprised why this accident did not took place in advance!

  I bookmarked it.

 213. Someone necessarily assist to make significantly articles I would state.

  That is the very first time I frequented your web page and up to now?
  I amazed with the research you made to make this actual post incredible.
  Wonderful activity!

 214. The other day, while I was at work, my sister stole my iPad and tested to see if it can survive a twenty five foot drop, just so she
  can be a youtube sensation. My iPad is now broken and she has 83 views.
  I know this is completely off topic but I had to share it with someone!

 215. If you are going for most excellent contents like me, simply visit this web site daily for the reason that it offers quality contents, thanks

 216. It’s very trouble-free to find out any matter on web as compared to books,
  as I found this paragraph at this website.

 217. Hello, after reading this amazing paragraph i am also delighted to share
  my knowledge here with mates.

 218. What’s up to all, how is the whole thing, I think
  every one is getting more from this web page, and your views are pleasant in favor of new viewers.

 219. It is truly a great and useful piece of info. I am satisfied
  that you just shared this helpful information with us. Please stay us up
  to date like this. Thanks for sharing.

 220. Normally I don’t read post on blogs, however I wish to say that this write-up very pressured me to
  take a look at and do it! Your writing style has been surprised
  me. Thanks, very nice article.

 221. It’s a shame you don’t have a donate button! I’d most
  certainly donate to this excellent blog!
  I guess for now i’ll settle for book-marking and adding your RSS feed to my
  Google account. I look forward to fresh updates and
  will share this website with my Facebook group.
  Talk soon!

 222. Thank you for sharing your thoughts. I truly appreciate your efforts and I will be waiting for
  your further post thanks once again.

 223. There are a couple of interesting points over time in this posting but I do not know if they all center to heart. There may be some validity but I’ll take hold opinion until I investigate it further. Great write-up , thanks and we want a lot more! Included in FeedBurner also

 224. Thanks for any other informative site. The place else may I get that
  type of info written in such an ideal approach?
  I’ve a challenge that I am just now operating on, and I’ve
  been at the glance out for such info.

 225. MetroClick specializes in building completely interactive products like Photo Booth for rental or sale, Touch Screen Kiosks, Large Touch Screen Displays , Monitors, Digital Signages and experiences. With our own hardware production facility and in-house software development teams, we are able to achieve the highest level of customization and versatility for Photo Booths, Touch Screen Kiosks, Touch Screen Monitors and Digital Signage. Visit MetroClick in NYC at http://www.metroclick.com/ or , 121 Varick St, New York, NY 10013, +1 646-843-0888

 226. Having read this I thought it was really informative.
  I appreciate you taking the time and energy to put this content together.

  I once again find myself personally spending way too much time both reading and leaving comments.
  But so what, it was still worth it!

 227. Hullo there, just became aware about your website through Yahoo and bing, and have found that it’s really educational. I’ll truly appreciate in the event you carry on these.

 228. Awesome site you have here but I was curious about if you knew of
  any forums that cover the same topics talked about
  here? I’d really love to be a part of online community
  where I can get feed-back from other knowledgeable people that share the same
  interest. If you have any recommendations, please let me know.
  Thanks a lot!

 229. My brother recommended I might like this web site.
  He was totally right. This post truly made my day.
  You can not imagine simply how much time
  I had spent for this info! Thanks!

 230. I pay a quick visit every day a few web sites and websites to read articles or reviews,
  except this blog offers feature based posts.

 231. Every weekend i used to visit this web page, for the reason that i wish for enjoyment, since this this web page conations truly fastidious funny material too.

 232. Hey there! I just want to offer you a big thumbs up for your excellent information you have
  here on this post. I’ll be coming back to your site for more
  soon.

 233. When I originally commented I clicked the -Notify me when new surveys are added- checkbox now if a comment is added I receive four emails sticking with the same comment. Will there be however it is possible to eliminate me from that service? Thanks!

 234. Fantastic blog you have here but I was wanting to know if you knew
  of any user discussion forums that cover the same topics talked about here?

  I’d really like to be a part of community where I
  can get comments from other knowledgeable individuals that share
  the same interest. If you have any suggestions, please let me know.
  Thanks!

 235. Hey there! Quick question that’s entirely off topic. Do you
  know how to make your site mobile friendly? My site looks weird when viewing from my apple iphone.
  I’m trying to find a theme or plugin that might be able to
  correct this problem. If you have any suggestions, please share.

  Many thanks!

 236. Hello to every body, it’s my first go to see of this web site;
  this blog includes remarkable and in fact fine information designed for readers.

 237. Pretty part of content. I simply stumbled upon your web site
  and in accession capital to assert that I acquire in fact enjoyed
  account your blog posts. Any way I’ll be subscribing on your
  feeds or even I achievement you get right of entry to constantly rapidly.

 238. I’m not that much of a internet reader to be honest but your sites really
  nice, keep it up! I’ll go ahead and bookmark your website to come
  back later. All the best

 239. This is a very good tip particularly to those new to the blogosphere.
  Simple but very precise information… Thanks for sharing this one.

  A must read post!

 240. Its like you read my mind! You appear to know so much about this,
  like you wrote the book in it or something. I think that you could do with some
  pics to drive the message home a little bit, but other than that, this is great blog.
  A fantastic read. I’ll definitely be back.

 241. always i used to read smaller content which as well clear their motive, and that
  is also happening with this article which I am reading at this place.

 242. Excellent site. Lots of helpful information here. I am sending it to some
  friends ans additionally sharing in delicious.
  And naturally, thanks for your effort!

 243. wonderful points altogether, you just gained
  a logo new reader. What would you suggest in regards to your put up that you made a few days in the past?
  Any positive?

 244. Hi, I do believe this is a great website. I stumbledupon it ;
  ) I will come back once again since i have book marked it.

  Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue
  to help others.

 245. Write more, thats all I have to say. Literally, it seems
  as though you relied on the video to make your point. You definitely know what youre talking about,
  why throw away your intelligence on just posting videos
  to your weblog when you could be giving us something informative to read?

 246. This blog was… how do I say it? Relevant!! Finally I have found something
  that helped me. Thank you!

 247. I think this is one of the most significant info for
  me. And i am glad reading your article. But should remark on some general things, The website style
  is wonderful, the articles is really great : D.

  Good job, cheers

 248. Faytech North America is a touch screen Manufacturer of both monitors and pcs. They specialize in the design, development, manufacturing and marketing of Capacitive touch screen, Resistive touch screen, Industrial touch screen, IP65 touch screen, touchscreen monitors and integrated touchscreen PCs. Contact them at http://www.faytech.us, 121 Varick Street, New York, NY 10013, +1 646 205 3214

 249. Hmm it looks like your blog ate my first comment (it was super
  long) so I guess I’ll just sum it up what I wrote and say,
  I’m thoroughly enjoying your blog. I too am an aspiring blog writer but I’m still new to everything.
  Do you have any tips and hints for beginner blog writers?
  I’d definitely appreciate it.

 250. Everything typed made a ton of sense. However, think on this, what if you added a little content?
  I ain’t suggesting your content is not solid,
  however what if you added something that grabbed people’s attention? I mean Vai Trò Của
  Trí Thức Và Cao Niên Trong Việc Bảo Tồn Tiếng Cham – ILIMOCHAMPA
  is a little boring. You should look at Yahoo’s home page and watch
  how they create news titles to get viewers to open the links.
  You might try adding a video or a related pic or two to get readers excited about everything’ve written. Just my opinion, it could make your website a little bit more interesting.

 251. Thanks for finally talking about >Vai Trò Của Trí Thức Và Cao Niên Trong
  Việc Bảo Tồn Tiếng Cham – ILIMOCHAMPA <Loved it!

 252. Hey there! I know this is kinda off topic but I was wondering if you knew where
  I could locate a captcha plugin for my comment form?
  I’m using the same blog platform as yours and
  I’m having problems finding one? Thanks a lot!

 253. I think the admin of this website is actually working hard in favor of his web site, for the reason that here every stuff
  is quality based information.

 254. You have made some decent points there. I looked on the net
  for additional information about the issue and found most people will go along with
  your views on this website.

 255. Aw, this was a really nice post. Finding the time and actual effort to create a top notch article… but what can I say… I hesitate a lot and never seem to get nearly anything done.

 256. It can be nearly extremely difficult to encounter well-qualified individual on this content, and yet you seem like you understand what exactly you’re posting on! Cheers

 257. I’m gone to say to my little brother, that he should also go
  to see this web site on regular basis to obtain updated from newest news.

 258. Nice post. I was checking continuously this weblog
  and I am impressed! Very helpful information specially the last phase 🙂 I
  handle such information much. I was seeking this
  certain info for a long time. Thank you and best of
  luck.

 259. You made some good points there. I looked on the internet for additional information about
  the issue and found most people will go along with your views on this web site.

 260. Howdy, i read your blog from time to time and i own a similar
  one and i was just wondering if you get a lot of spam responses?
  If so how do you stop it, any plugin or anything you can suggest?
  I get so much lately it’s driving me crazy so any assistance is very much appreciated.

 261. Might be nearly not possible to encounter well-updated readers on this theme, still, you appear like you fully understand those things you’re covering! Thanks

 262. I’m curious to find out what blog platform you have been working with?
  I’m experiencing some small security issues with my latest
  site and I’d like to find something more safe.
  Do you have any solutions?

 263. Hello to every body, it’s my first go to see of this website; this web site contains remarkable and really excellent information designed for readers.

 264. Excellent site you have here.. It’s difficult to find high-quality
  writing like yours nowadays. I truly appreciate individuals like you!
  Take care!!

 265. Today, I went to the beachfront with my kids. I found a sea shell and
  gave it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.”
  She put the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear.

  She never wants to go back! LoL I know this is entirely off
  topic but I had to tell someone!

 266. My brother recommended I might like this website. He
  was totally right. This post truly made my day. You can not imagine simply how much time I had
  spent for this info! Thanks!

 267. I know this if off topic but I’m looking into starting my own weblog and
  was curious what all is needed to get setup?
  I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny?
  I’m not very internet savvy so I’m not 100% positive.
  Any recommendations or advice would be greatly appreciated.
  Thanks

 268. Wonderful blog! I found it while surfing around
  on Yahoo News. Do you have any tips on how to get listed in Yahoo News?
  I’ve been trying for a while but I never seem to get there!
  Thank you

 269. A person essentially assist to make critically articles I would state.
  That is the very first time I frequented your web page and up to now?
  I amazed with the research you made to make this particular submit amazing.

  Great process!

 270. Hi to all, since I am genuinely eager of reading this web site’s post to be updated daily.
  It contains good data.

 271. It is actually nearly not possible to find well-qualified viewers on this niche, even though you look like you comprehend exactly what you’re raving about! Cheers

 272. It’s nearly impossible to find knowledgeable people on this topic, however, you sound like you know what you’re
  talking about! Thanks

 273. Hi! I’ve been following your weblog for a long time
  now and finally got the courage to go ahead and give you a
  shout out from Houston Tx! Just wanted to tell you keep up the good job!

 274. I was wondering if you ever thought of changing the layout of your
  blog? Its very well written; I love what youve got to say.
  But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better.
  Youve got an awful lot of text for only having one or two images.
  Maybe you could space it out better?

 275. Pretty nice post. I just stumbled upon your blog and wished to
  say that I’ve really loved browsing your weblog posts.
  After all I’ll be subscribing in your feed and I am hoping you write again very soon!

 276. Thanks for finally talking about >Vai Trò Của Trí Thức Và Cao Niên Trong
  Việc Bảo Tồn Tiếng Cham – ILIMOCHAMPA <Loved it!

 277. Hi! I know this is sort of off-topic however I had to ask.
  Does operating a well-established blog like yours take a lot
  of work? I’m brand new to operating a blog but I do write in my journal every day.

  I’d like to start a blog so I can share my own experience and thoughts online.
  Please let me know if you have any kind of suggestions or tips for brand new aspiring bloggers.
  Appreciate it!

 278. Thanks for finally talking about >Vai Trò Của Trí Thức Và Cao Niên Trong Việc
  Bảo Tồn Tiếng Cham – ILIMOCHAMPA <Loved it!

 279. Hi there, just became aware of your blog through Google, and found
  that it’s truly informative. I’m going to watch out
  for brussels. I will appreciate if you continue this in future.

  Numerous people will be benefited from your writing.
  Cheers!

 280. Great post. I used to be checking continuously this weblog and
  I’m impressed! Very useful info particularly the remaining section 🙂 I handle such information much.
  I used to be looking for this certain info for a very lengthy
  time. Thanks and best of luck.

 281. I loved as much as you’ll receive carried out right
  here. The sketch is attractive, your authored material stylish.
  nonetheless, you command get got an nervousness over that you
  wish be delivering the following. unwell unquestionably come more formerly again as exactly
  the same nearly a lot often inside case you shield this hike.

 282. Thanks for the auspicious writeup. It in truth
  was a leisure account it. Glance complex to more introduced agreeable from you!

  However, how can we keep in touch?

 283. Genuinely when someone doesn’t know after that its up to other
  viewers that they will help, so here it takes place.

 284. Everything is very open with a really clear clarification of the issues.
  It was truly informative. Your site is very helpful.
  Thanks for sharing!

 285. I simply couldn’t depart your site before suggesting that I actually enjoyed the usual info an individual supply in your visitors?
  Is going to be back ceaselessly to check up on new posts

 286. I am really loving the theme/design of your web
  site. Do you ever run into any browser compatibility issues?

  A few of my blog visitors have complained
  about my website not operating correctly in Explorer but looks great in Opera.
  Do you have any advice to help fix this problem?

 287. No matter if some one searches for his required thing,
  therefore he/she desires to be available that in detail, so that thing is maintained over here.

 288. Attractive section of content. I just stumbled
  upon your website and in accession capital to assert that I acquire
  actually enjoyed account your blog posts. Anyway I’ll be subscribing to your feeds and even I achievement you access consistently fast.

 289. Magnificent website. A lot of helpful information here. I’m sending it to some
  friends ans additionally sharing in delicious. And certainly,
  thank you for your sweat!

 290. I’ve read a few excellent stuff here. Certainly value bookmarking for revisiting.
  I surprise how so much attempt you place to make one of these magnificent informative website.

 291. I am regular visitor, how are you everybody?
  This piece of writing posted at this website is truly nice.

 292. Hi there, always i used to check weblog
  posts here early in the morning, for the reason that i
  enjoy to gain knowledge of more and more.

 293. I’m not that much of a internet reader to be honest but
  your sites really nice, keep it up! I’ll go ahead and bookmark your site to come
  back later. All the best

 294. Hey! I know this is kinda off topic but I was wondering if
  you knew where I could find a captcha plugin for my comment
  form? I’m using the same blog platform as yours and I’m having trouble finding one?
  Thanks a lot!

 295. Every weekend i used to visit this web site, because i want enjoyment, as
  this this website conations truly pleasant funny information too.

 296. Thanks for a marvelous posting! I truly enjoyed reading
  it, you can be a great author.I will ensure that
  I bookmark your blog and may come back down the road.
  I want to encourage that you continue your great writing, have
  a nice afternoon!

 297. I merely intend to reveal to you that I am new to blog posting and totally liked your information. Probably I am likely to store your blog post . You absolutely have memorable article materials. Acknowledge it for share-out with us your own internet site information

 298. Hello, i think that i saw you visited my blog thus i
  came to return the prefer?.I’m attempting to in finding things to
  enhance my web site!I assume its ok to make use of a few of your ideas!!

 299. You’ll find it mostly unattainable to come across well-informed viewers on this matter, still, you seem like you are familiar with the things that you’re talking about! Appreciation

 300. I loved as much as you’ll receive carried out right here.
  The sketch is attractive, your authored material stylish.

  nonetheless, you command get got an impatience over that you wish be
  delivering the following. unwell unquestionably come more formerly again since exactly the same nearly a lot often inside case you shield this increase.

 301. I constantly emailed this weblog post page to all my friends, as if like to read it afterward
  my links will too.

 302. With havin so much written content do you ever run into any problems
  of plagorism or copyright violation? My website has a lot of completely unique content I’ve either created myself or outsourced but it seems a lot of it is popping it up all over
  the web without my authorization. Do you know any techniques to
  help stop content from being ripped off? I’d truly appreciate it.

 303. Appreciating the persistence you put into your website and in depth
  information you present. It’s nice to come across a blog
  every once in a while that isn’t the same
  outdated rehashed material. Wonderful read! I’ve
  saved your site and I’m including your RSS feeds to my Google
  account.

 304. I pay a visit every day a few web pages and sites to read posts, but this web site provides quality based content.

 305. This is very fascinating, You are a very skilled blogger.
  I’ve joined your rss feed and stay up for seeking extra of your excellent post.

  Additionally, I have shared your website in my social networks

 306. It’s actually almost unthinkable to come across well-educated people on this matter, nonetheless you come across as like you are familiar with the things that you’re writing about! Thanks A Lot

 307. hi!,I really like your writing so a lot! proportion we be in contact extra about your post on AOL?
  I need a specialist on this house to solve my problem. Maybe
  that’s you! Taking a look ahead to peer you.

 308. I am regular visitor, how are you everybody? This piece of writing posted at this web site is actually good.

 309. I was recommended this blog by my cousin. I’m not sure whether this post is written by him as
  no one else know such detailed about my trouble.
  You’re incredible! Thanks!

 310. Woah! I’m really enjoying the template/theme of this website.
  It’s simple, yet effective. A lot of times it’s difficult to get that “perfect balance” between superb
  usability and appearance. I must say that you’ve done a excellent job with this.
  Additionally, the blog loads very fast for me on Opera.
  Superb Blog!

 311. My spouse and I stumbled over here by a different website and thought I might as well check things
  out. I like what I see so now i am following you.
  Look forward to finding out about your web page repeatedly.

 312. Hello there, just became alert to your blog through Google,
  and found that it’s truly informative. I’m gonna watch out for brussels.
  I’ll appreciate if you continue this in future.
  Numerous people will be benefited from your writing.
  Cheers!

 313. I just need to advise you that I am new to wordpress blogging and very much valued your page. Very possible I am most likely to store your blog post . You absolutely have magnificent article blog posts. Value it for sharing with us your very own web page

 314. I appreciate, cause I found just what I was taking a look for.
  You have ended my 4 day long hunt! God Bless you man. Have a great day.
  Bye

 315. It is actually mostly impossible to encounter well-informed men or women on this subject, regrettably you come across as like you know the things that you’re writing about! Many Thanks

 316. This article offers clear idea in support of the new viewers of blogging, that
  in fact how to do blogging and site-building.

 317. Wow, incredible weblog format! How long have you ever been running a blog for?
  you make blogging glance easy. The total glance of your web site
  is great, let alone the content!

 318. Hi there, yeah this post is genuinely fastidious and I have learned lot of things
  from it concerning blogging. thanks.

 319. Heya there, just started to be receptive to your webpage through Bing and yahoo, and realized that it’s very good. I will appreciate should you persist this approach.

 320. With havin so much content and articles do you ever run into
  any issues of plagorism or copyright infringement?
  My blog has a lot of completely unique content I’ve either created
  myself or outsourced but it looks like a lot
  of it is popping it up all over the internet without my permission. Do you know any solutions
  to help prevent content from being ripped off?
  I’d genuinely appreciate it.

 321. Howdy! I just would like to give you a big thumbs up for your
  excellent info you have got right here on this post. I will be coming back
  to your web site for more soon.

 322. We’re a bunch of volunteers and starting a brand
  new scheme in our community. Your site provided us with useful info to work on. You’ve done an impressive job and our whole community might be thankful to you.

 323. Magnificent beat ! I wish to apprentice while you amend your site, how can i subscribe for a weblog website?
  The account helped me a applicable deal.
  I have been tiny bit familiar of this your broadcast offered vivid transparent concept

 324. It’s not my first time to go to see this web page, i am visiting this web page dailly and obtain fastidious data from here every day.

 325. Great items from you, man. I have bear in mind your stuff previous to and you are just
  extremely wonderful. I really like what you’ve acquired here, really
  like what you are stating and the way in which you assert it.
  You are making it entertaining and you continue to take care of to keep
  it wise. I cant wait to learn much more from you.
  That is really a terrific web site.

 326. Great post. I used to be checking constantly this blog and I am impressed!
  Extremely helpful info particularly the remaining phase 🙂 I maintain such info much.
  I used to be seeking this certain information for a long time.
  Thanks and best of luck.

 327. Hey There. I discovered your weblog the usage of msn. This is an extremely smartly written article.
  I’ll make sure to bookmark it and come back to
  read more of your helpful information. Thank you for the post.
  I’ll definitely comeback.

 328. First off I would like to say terrific blog! I had a quick question that I’d like to ask if you do not mind.
  I was interested to find out how you center yourself and
  clear your head before writing. I’ve had a tough time clearing my thoughts
  in getting my ideas out. I truly do enjoy writing but
  it just seems like the first 10 to 15 minutes are generally lost
  just trying to figure out how to begin. Any recommendations or tips?
  Thank you!

 329. If you would like to increase your know-how just keep visiting this web page and be updated with
  the latest information posted here.

 330. I do consider all of the concepts you’ve introduced in your
  post. They’re very convincing and can definitely work.
  Nonetheless, the posts are too brief for starters.
  Could you please prolong them a little from subsequent time?
  Thanks for the post.

 331. Truly no matter if someone doesn’t understand then its up to
  other visitors that they will help, so here it occurs.

 332. Thank you for sharing your info. I really appreciate your efforts and I
  will be waiting for your next post thanks once again.

 333. Hello there, just became aware of your blog through Google, and found that it is truly informative.

  I am going to watch out for brussels. I will be grateful if you continue
  this in future. Many people will be benefited from
  your writing. Cheers!

 334. Greate article. Keep posting such kind of information on your blog.

  Im really impressed by it.
  Hello there, You’ve done a fantastic job. I will certainly digg it
  and individually suggest to my friends. I’m sure they’ll be benefited from this web site.

 335. Hi there, just got aware of your post through Search engine, and found that it’s pretty informational. I’ll truly appreciate if you decide to continue this informative article.

 336. I really intend to notify you that I am new to writing and extremely adored your write-up. Quite possibly I am probably to bookmark your blog post . You definitely have memorable article information. Admire it for expressing with us all of your internet site information

 337. I just desire to inform you that I am new to having a blog and certainly valued your webpage. Very likely I am likely to store your blog post . You truly have amazing article materials. Value it for giving out with us your favorite domain article

 338. Its like you read my mind! You appear to know so much about this,
  like you wrote the book in it or something. I think that you can do with a few
  pics to drive the message home a little bit, but other than that,
  this is excellent blog. A great read. I will definitely be back.

 339. Good morning there, just started to be aware about your blog page through The Big G, and realized that it is pretty useful. I’ll be grateful should you decide retain this idea.

 340. Might be almost unthinkable to encounter well-advised individuals on this content, however, you come across as like you fully grasp whatever you’re writing about! Appreciate It

 341. Heya here, just became familiar with your blog through Search engines like google, and realized that it’s very entertaining. I will be grateful if you retain such.

 342. I really need to notify you that I am new to wordpress blogging and absolutely loved your article. Very possible I am probably to remember your blog post . You certainly have amazing article content. Be Grateful For it for giving out with us your site write-up

 343. It’s actually nearly close to impossible to come across well-informed women and men on this subject, but you come across as like you are familiar with the things you’re writing about! With Thanks

 344. Remarkable issues here. I am very glad to peer your article.
  Thank you a lot and I am looking forward to contact you. Will you kindly drop me
  a e-mail?

 345. Wow, superb blog format! How long have you been running a blog
  for? you made running a blog glance easy. The entire glance of
  your site is fantastic, as well as the content!

 346. you are actually a excellent webmaster. The web site loading speed is amazing.
  It seems that you’re doing any distinctive trick. Furthermore, The contents are masterpiece.
  you’ve performed a magnificent process in this subject!

 347. Heya i am for the first time here. I found this board and
  I find It really useful & it helped me out much. I hope to give something back and aid others like you helped me.

 348. Excellent website you have here but I was wanting to know if you knew of any forums
  that cover the same topics talked about here? I’d really love to be a
  part of group where I can get advice from
  other experienced individuals that share the same interest.
  If you have any suggestions, please let me know.
  Thanks!

 349. Just wish to say your article is as astounding.
  The clarity in your post is simply nice and i can assume you are an expert on this subject.
  Well with your permission allow me to grab your feed to keep up to date with forthcoming post.
  Thanks a million and please carry on the enjoyable work.

 350. Wow that was unusual. I just wrote an extremely long comment but after I
  clicked submit my comment didn’t appear. Grrrr…
  well I’m not writing all that over again. Regardless, just
  wanted to say great blog!

 351. My developer is trying to persuade me to move to .net from PHP.

  I have always disliked the idea because of the costs.

  But he’s tryiong none the less. I’ve been using WordPress on a
  variety of websites for about a year and am anxious about
  switching to another platform. I have heard good things about blogengine.net.
  Is there a way I can import all my wordpress posts into it?
  Any help would be greatly appreciated!

 352. I will right away grasp your rss as I can not in finding your email subscription hyperlink or e-newsletter service.
  Do you’ve any? Please permit me recognise in order that I may just
  subscribe. Thanks.

 353. Pingback: hey
 354. I like the helpful information you supply to
  your articles. I will bookmark your blog and check once more here frequently.
  I’m fairly certain I’ll learn plenty of new stuff proper right here!
  Best of luck for the next!

 355. Way cool! Some extremely valid points! I appreciate you penning this article and also the rest of the site
  is also really good.

 356. After checking out a number of the articles on your website, I seriously
  like your technique of writing a blog. I added it to my bookmark site list
  and will be checking back soon. Take a look at my website as
  well and tell me how you feel.

 357. It’s really a cool and helpful piece of info. I am happy that you
  shared this useful information with us. Please stay us up to date
  like this. Thank you for sharing.

 358. Fascinating blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere?
  A theme like yours with a few simple tweeks would really make my
  blog jump out. Please let me know where you got your theme.
  Bless you

 359. After looking into a handful of the blog articles on your web site, I seriously like your way of blogging.

  I added it to my bookmark webpage list and will be checking back in the near future.
  Please check out my website too and tell me what you think.

 360. I simply could not leave your web site prior to suggesting that
  I really enjoyed the usual info a person provide to your visitors?
  Is going to be again continuously to check up on new posts

 361. Howdy I am so excited I found your site, I really found you by mistake, while I was
  researching on Yahoo for something else, Nonetheless I am here now and would just like to say cheers for a marvelous post and a all round thrilling blog (I also love the theme/design), I don’t have time to browse it all at the moment but I
  have bookmarked it and also added in your RSS feeds, so when I
  have time I will be back to read more, Please do keep up the awesome
  job.

 362. I know this if off topic but I’m looking into starting my own blog and was
  curious what all is needed to get setup? I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny?
  I’m not very web savvy so I’m not 100% sure.
  Any suggestions or advice would be greatly appreciated.
  Thank you

 363. That is very attention-grabbing, You are an excessively skilled blogger.
  I’ve joined your rss feed and sit up for searching
  for extra of your great post. Additionally, I have
  shared your website in my social networks

 364. Have you ever considered about including a little bit more than just
  your articles? I mean, what you say is important and all.
  But think of if you added some great images or videos
  to give your posts more, “pop”! Your content is excellent but with
  images and video clips, this site could certainly be one of the greatest in its
  field. Amazing blog!

 365. My partner and I stumbled over here by a different website
  and thought I might check things out. I like what I see
  so now i’m following you. Look forward to looking into your web page repeatedly.

 366. I don’t even know how I stopped up right
  here, but I thought this put up used to be good.
  I do not realize who you’re however certainly you are going to a well-known blogger in case
  you aren’t already. Cheers!

 367. Wonderful work! That is the type of info that are supposed to be shared around the net.
  Disgrace on Google for no longer positioning this put up higher!
  Come on over and visit my web site . Thanks =)

 368. I know this if off topic but I’m looking into starting my own blog and
  was curious what all is needed to get set up? I’m assuming having a blog like yours
  would cost a pretty penny? I’m not very internet savvy so I’m not 100%
  positive. Any recommendations or advice would be greatly appreciated.
  Appreciate it

 369. Pretty component to content. I simply stumbled upon your website and in accession capital to claim that I
  get actually loved account your weblog posts. Any way I will be subscribing for
  your augment and even I achievement you access constantly rapidly.

 370. I just like the helpful info you supply for your articles.
  I will bookmark your weblog and test again here frequently.
  I’m fairly sure I will be told plenty of new stuff proper here!

  Good luck for the next!

 371. Incredible! This blog looks exactly like my old one!
  It’s on a completely different subject but it has pretty much the same page layout and design. Outstanding choice
  of colors!

 372. Pretty great post. I just stumbled upon your weblog and wished to mention that I’ve truly loved
  surfing around your blog posts. In any case I will be subscribing
  in your rss feed and I am hoping you write once more soon!

 373. I’d like to thank you for the efforts you’ve put in writing this blog.
  I’m hoping to check out the same high-grade content from you in the future as well.

  In fact, your creative writing abilities has inspired me to get my very
  own blog now 😉

 374. Do you mind if I quote a couple of your posts as long as I provide credit and
  sources back to your website? My blog is in the very same area of interest as yours and my users would truly benefit from some of the information you provide
  here. Please let me know if this ok with you.
  Regards!

 375. I’m now not certain the place you’re getting your information, but great topic.
  I needs to spend a while studying much more or working out more.
  Thank you for magnificent information I used to be in search of this
  information for my mission.

 376. I’ve been exploring for a bit for any high-quality articles or blog posts in this kind of space
  . Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this web site.
  Reading this information So i’m happy to show that I have
  a very excellent uncanny feeling I discovered
  just what I needed. I so much certainly will make certain to don?t fail to remember this site and give it a glance regularly.

 377. I was more than happy to uncover this great site.
  I need to to thank you for ones time just for this wonderful read!!
  I definitely enjoyed every bit of it and i also have you book-marked
  to see new things on your website.

 378. Everyone loves what you guys are up too. This kind of clever work and coverage!

  Keep up the amazing works guys I’ve included you guys to our blogroll.

 379. Greate pieces. Keep posting such kind of info on your
  blog. Im really impressed by it.
  Hi there, You’ve done a great job. I’ll definitely digg it and in my opinion recommend to my friends.
  I am sure they will be benefited from this site.

 380. Hey there! I’ve been following your weblog for some time now and finally got the bravery to go
  ahead and give you a shout out from Houston Tx!

  Just wanted to say keep up the fantastic work!

 381. Hello! This is kind of off topic but I need some guidance from an established blog.
  Is it hard to set up your own blog? I’m not very techincal but
  I can figure things out pretty fast. I’m thinking about creating my own but I’m not sure
  where to begin. Do you have any tips or suggestions?
  With thanks

 382. Hi, I think your site might be having browser compatibility issues.
  When I look at your blog in Firefox, it looks fine but when opening in Internet
  Explorer, it has some overlapping. I just wanted to
  give you a quick heads up! Other then that, great blog!

 383. I seriously love your website.. Excellent colors & theme.
  Did you develop this amazing site yourself? Please reply back as I’m looking
  to create my very own site and would love to find out where you got
  this from or exactly what the theme is named. Appreciate it!

 384. Hi there! I just wanted to ask if you ever have any issues with hackers?
  My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing many months of
  hard work due to no back up. Do you have any solutions to protect against hackers?

 385. Excellent web site. Plenty of useful info here. I’m sending it to a few
  buddies ans additionally sharing in delicious. And of course, thank you on your effort!

 386. I was more than happy to seek out this internet-site.I wanted to thanks on your time for this excellent learn!! I definitely having fun with each little little bit of it and I have you bookmarked to check out new stuff you blog post.

 387. continuously i used to read smaller articles or reviews which also clear their motive, and that is also happening with this post which I am reading
  at this time.

 388. I used to be recommended this web site by means of my cousin. I’m now not certain whether this publish
  is written through him as no one else realize such targeted about my difficulty.
  You are wonderful! Thanks!

 389. Greetings! I know this is kinda off topic but I was wondering which blog platform are you using for this site?
  I’m getting sick and tired of WordPress because I’ve had
  problems with hackers and I’m looking at alternatives for another platform.
  I would be great if you could point me in the
  direction of a good platform.

 390. The other day, while I was at work, my cousin stole my apple ipad and tested to see if it can survive a 30 foot drop,
  just so she can be a youtube sensation. My iPad is now destroyed
  and she has 83 views. I know this is completely off topic but
  I had to share it with someone!

 391. Hello! I’m at work browsing your blog from my new apple iphone!
  Just wanted to say I love reading your blog and look forward
  to all your posts! Keep up the excellent work!

 392. Sweet blog! I found it while searching on Yahoo News.
  Do you have any tips on how to get listed in Yahoo News?
  I’ve been trying for a while but I never seem
  to get there! Cheers

 393. You actually make it seem so easy with your presentation but I find this topic to
  be really something which I think I would never understand.
  It seems too complex and very broad for me. I am looking forward for your next post, I will try to
  get the hang of it!

 394. Hi there! This is my first visit to your blog! We
  are a group of volunteers and starting a new project
  in a community in the same niche. Your blog provided us
  beneficial information to work on. You have done a extraordinary job!

 395. Good post. I learn something totally new and challenging on websites I stumbleupon everyday.

  It will always be exciting to read articles from other writers and practice a little something from other sites.

 396. My spouse and I stumbled over here coming from a different web address and thought I might check things
  out. I like what I see so i am just following you.
  Look forward to looking at your web page again.

 397. When someone writes an paragraph he/she keeps the image of
  a user in his/her brain that how a user can understand it.
  Therefore that’s why this article is perfect. Thanks!

 398. obviously like your web site however you have to test the spelling on several of your posts. A number of them are rife with spelling issues and I to find it very bothersome to tell the reality however I?¦ll surely come back again.