Vai Trò Của Trí Thức Và Cao Niên Trong Việc Bảo Tồn Tiếng ChamVai Trò Của Trí Thức Và Cao Niên Trong Việc Bảo Tồn Tiếng Cham

Quảng Đại Cẩn

I/. Bài học từ 6300 tiếng đã bị tiêu vong:

1/. Ngôn ngữ CHẾT (death), tức là thứ tiếng đó không GIAO TIẾP được, không còn người nói thông viết thạo, do người cuối cùng nói thứ tiếng đó chết hoặc người nói và viết được tiếng đó (active language) chuyển sang giao tiếp bằng ngôn ngữ khác, cho dù còn nhiều người nghe, đọc, và hiểu được, tiếng nói đó (passive language) vẫn xem như đã chết. Khi số người còn hiểu được tiếng đó chết đi thì ngôn ngữ đó TIÊU VONG (extinct).

2/. Ngôn ngữ chỉ tồn tại khi có quá trình GIAO TIẾP, hội đủ ba yếu tố sau:

a. Người nói thông viết thạo thứ ngôn ngữ đó (native speakers).

b. Mạng lưới người cùng ngôn ngữ, đồng tộc (minority language network), hay mạng lưới người cùng hoàn cảnh xã hội và văn hóa (minority socio-cultural network), ví dụ như giữa người Cham với nhau trong không khí lễ Kate, Ramưwan hay Rija (ngày lễ ở vùng Cham Nam Bộ) hay Tin lành Công giáo Cham.

c. Họ cùng có nhu cầu giao tiếp với nhau (communicative needs).

Nghĩa là các cá nhân trong cộng đồng ngôn ngữ đó, gia đình, giòng họ, nhóm trí thức, nhóm bạn, muốn GIAO TIẾP nói và viết bằng tiếng mẹ đẻ của họ thì quá trình giao tiếp tiếng mẹ đẻ xảy ra. Ví dụ như tiếng Cham, đây là hoàn cảnh duy nhất có thể giao tiếp được bằng tiếng mẹ đẻ, cơ hội hiếm hoi để truyền bá tiếng Cham. Đây là không gian giao tiếp (communicative space) duy nhất để nuôi dưỡng tiếng Cham, nếu ai đó dùng tiếng Việt thì khi nào và với ai họ có thể dùng tiếng Cham? Hay không bao giờ và như thế đồng nghĩa với- không giao tiếp bằng tiếng Cham- tức là tiếng Cham đang chết. Giống như sự đang chết của tiếng Jawa, Sunda, và Bali ở Indonesia bị thay bởi tiếng Mã, sự đã và đang chết của 6.300 tiếng mẹ đẻ trong tổng số khoảng 7000 tiếng nói của loài người. Không GIAO TIẾP bằng tiếng mẹ đẻ nữa là nguyên nhân TRỰC TIẾP và CHỦ YẾU dẫn đến cái chết của tiếng mẹ đẻ.

Tuy nhiên nếu dân tộc nào quyết và biết giữ tiếng của mình thì không ai có thể giết chết tiếng đó được (Baker, 2006). Quá trình hồi sinh tiếng Hebrew, của dân tộc Do Thái là một ví dụ điển hình, dù đã chết, sau 1000 năm lưu lạc, nhưng khi họ tập trung lại để lập quốc thì họ học lại và sử dụng mọi lúc mọi nơi duy nhất tiếng Hebrew, khi có cơ hội giao tiếp với nhau, nay có trên năm triệu người nói thứ tiếng này (Zuckermann, 2006).

3/. Cơ chế dịch chuyển ngôn ngữ (language shift) trong một cộng đồng:

Sự dịch chuyển từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác thường diễn ra theo năm giai đoạn. Ví dụ đối với người Cham sống tại Mỹ thì sự dịch chuyển ngôn ngữ khã dĩ được mô tả như sau (C- dùng tiếng Cham thông thạo, E- dùng tiếng Mỹ thông thạo, c- dùng tiếng Cham ít, khả năng hạn chế, và không tự tin, e- dùng tiếng Mỹ ít, khả năng hạn chế, và không tự tin): C- Ce- CE- cE- E.

Nghĩa là ban đầu chỉ tình trạng ngôn ngữ của họ là thông thạo chỉ có tiếng Cham, sau đó có thêm một ít tiếng Mỹ, sau nữa là thông thạo cả tiếng Cham và Mỹ, rồi thông thạo tiếng Mỹ với tiếng Cham bị ít dùng, quên dần, và cuối cùng chỉ có tiếng Mỹ duy nhất. Cơ chế đó lặp đi lặp lại từ ngày làn sóng di cư sang Mỹ lần đầu tiên cho đến ngày hôm nay, có thể kéo dài trong vòng 3 thế hệ, hoặc 4 thế hệ. Ví dụ cháu, chắt của người di trú tới Hoa Kỳ gốc Nhật, Hoa, và Châu Âu nay hầu hết là người đơn ngữ tiếng Mỹ. Tuy nhiên đối với cộng đồng thiểu số dù nhỏ, bị bao quanh bởi môi trường ngôn ngữ ưu thế hơn, nếu họ tạo được không gian văn hóa và giao tiếp bằng tiếng mẹ đẻ lành mạnh và bền chặt thì tiếng mẹ đẻ của họ có môi trường để tồn tại và phát triển. Ví dụ như người Puerto Rican ở New York, người Mễ ở Texas và California, và người Thổ Nhĩ Kỳ ở Bắc Hy Lạp.

4/. Tâm lý sử dụng song ngữ của các trẻ em thiểu số là khi ngôn ngữ thứ hai (tiếng Việt của các em Cham ở Việt Nam, tiếng Mỹ của các em Việt ở Mỹ) đạt mức“ thành thạo như tiếng mẹ đẻ” (native-like proficiency) thì họ thường giao tiếp bằng tiếng thứ hai hơn và tránh, giảm, rồi thôi dùng tiếng mẹ đẻ trong giao tiếp với người đồng tộc, trong cộng đồng, và với cha mẹ, anh chị em trong gia đình. Đây cũng chính là nguyên nhân chủ yếu và trực tiếp khiến lượng người nói và viết tiếng mẹ đẻ sắc tộc thiểu số giảm mạnh (vì lớp trẻ là nguồn bổ sung duy nhất lượng người nói tiếng mẹ đẻ). Ngôn ngữ thiểu số, không được dùng trong giao tiếp thì sẽ chết và bị tiêu vong.

II/. Thực trạng của người thiểu số Cham:

1/. Một bước nữa tiếng Cham thành tử ngữ:

Nếu nhìn vào lộ trình tiêu vong 5 giai đoạn (cơ chế dịch chuyển ngôn ngữ) của một ngôn ngữ thì chúng ta, tiếng Cham, đang ở giai đoạn thứ tư hoặc bốn rưởi: tức là một bước nữa thì tiếng Cham thành tử ngữ và chúng ta chỉ còn có một thứ ngôn ngữ duy nhất để giao tiếp đó là tiếng Việt tại Việt Nam và tiếng Anh tại Mỹ. Vì hiện nay không gian giao tiếp trong nội bộ cộng đồng Cham, nói và viết bằng tiếng Cham ít hơn, thậm chí rất ít, hoặc pha trộn, hoặc không có tiếng Cham (như trong điện thư trao đổi giữa các trí thức đàn anh, hàng đầu của Cham hoàn toàn bằng tiếng Việt). Vài ý kiến cho rằng tiếng Cham hiện nay đã ít dùng mà lại còn pha trộn nhiều tiếng Việt, ví dụ: theo Inrasara và Phutra Noroya trong Inrasara.com có 50-60% tiếng Việt, Văn Món có 60% tiếng Việt, trong “Sự lai căng và suy thoái, 2010”. Thực ra tỷ lệ pha trộn tiếng Việt trong lời nói Cham đó có thể thấp hơn vì nhiều từ mới chúng ta không có phải vay mượn như: Tivi, Vali, computer… tiếng Việt, Tagalog, Mã… vẫn vay mượn khi cả cộng đồng họ thấy thuận tiện trong giao tiếp. Một số từ mới phát sinh và vài từ cũ chết đi là điều tự nhiện đối với một sinh ngữ, và sẽ được thể hiện trong các từ điển. Ví dụ như có sự khác nhau trong mục từ Cham trong Từ Điển Cham Phap (1906), Cham Việt Pháp (1971), Cham Việt (1995), Việt Cham (2004). Sự sử dụng tiếng Cham kiểu gì đi nữa cũng tốt hơn là dùng thuần tiếng Việt, nên khuyến khích, đó là thêm hơi thở cho tiếng Cham đang thoi thóp.

2/. Phạm vi sử dụng thu hẹp:

Hằng ngày chúng ta đã phải dùng tiếng Việt, tiếng Mỹ với người ngoại tộc, phải tiếp xúc qua sách báo, radio, tivi, internet, trong công việc, trường học… lại tiếp tục dùng nhiều tiếng thứ hai đó với người đồng tộc- thì sự tự tin, khả năng, lòng yêu mến thứ tiếng đó sẽ tăng vượt lên đối với tiếng mẹ đẻ của mình. Tiếng mẹ đẻ càng trở nên mù mờ và xa vời hơn trong tiềm thức và ký ức của họ, và nhất là không có không gian để tồn tại. TIẾNG CHAM THÂN THƯƠNG CỦA CHÚNG TA ĐANG CHẾT TRONG MỘT TƯƠNG LAI RẤT GẦN.

Hoàn cảnh tiếng Cham thiếu nghiêm trọng các biện pháp hỗ trợ: như chính sách nâng đỡ của chính phủ, sách báo tiếng Cham, đài phát thanh, truyền hình (đã có chương trình ở Việt Nam tuy hạn chế, rất đáng trân trọng), internet tiếng Cham (vài chương trình, đáng khích lệ), trường lớp chính quy bằng tiếng Cham (có ở Việt Nam, ở Mỹ và vài nơi, cần nhân rộng). Phương tiện để người thông thạo tiếng Cham (trí thức, và cao niên) truyền bá ngôn ngữ cho thế hệ tiếp theo duy nhất là bằng tấm gương giao tiếp thực tế của mình trong gia đình và cộng đồng. Con cái trong nhà, người trẻ trong cộng đồng nhìn, học và thực hành từ giao tiếp nói viết của cha mẹ, bậc cao niên và trí thức Cham, để rồi truyền lại cho thế hệ tiếp theo. Nay trí thức Cham, bậc cao niên cũng có tâm lý ngại giao tiếp bằng tiếng mẹ đẻ, giao tiếp nói viết bằng tiếng không là tiếng Cham thí ai sẽ làm việc này??? Cho dù có tăng cường biện pháp hỗ trợ, nhưng không có giao tiếp giữa người bản ngữ, thì tiếng đó cũng chết, ví dụ: tiếng Chorockee, và Navajo của người Mỹ bản địa.

3/. Giao tiếp là bảo tồn:

Đối với Cham hiện nay GIAO TIẾP LÀ BẢO TỒN, giao tiếp bằng tiếng Việt là chúng ta đang bảo tồn tiếng Việt. Tiếng Cham đang rất cần chúng ta nói viết và thực hành trong giao tiếp, nếu không nói viết bây giờ thì con cháu chúng ta không có cơ hội để nhìn thấy tiếng Cham phong phú, đẹp đẽ như thế nào, Con cháu chúng ta không có dịp để học và thực hành tiếng Cham, dân tộc chúng ta sẽ không còn cơ hội để nói viết tiếng Cham nữa.

III/. Giải pháp nào cho tiếng Cham tồn tại:

1/. Niềm hy vọng:

Bài học Do Thái trong việc hồi sinh tiếng Hebrew, bài học người Puerto Rican ở New York, người Mễ ở Texas và California, và người Thổ Nhĩ Kỳ ở Bắc Hy Lạp duy trì được tiếng mẹ đẻ của họ cho ta hy vọng. Tuy nhiên làm gì và làm như thế nào thì mọi người Cham đều đã trăn trở băn khoăn, nhất là đối với bậc trí thức và cao niên nên tự hỏi và có giải pháp cho riêng mình:

Nên chăng chúng ta vay mượn từ mới phát sinh trong xã hội hiện đại làm giàu cho tiếng Cham? Nên chăng tranh thủ học hỏi, giao tiếp bằng tiếng Cham, bằng mọi phương án, miễn hiểu được nhau, và không chê bai nhau đúng sai? Để rồi ôn hoà tìm ra cách giao tiếp thống nhất và thuận lợi? Tạo một không gian giao tiếp thông thoáng cho mọi người tự nguyện tự giác theo sở thích của mình để giao tiếp bằng tiếng mẹ đẻ. Đó cũng là khuyến khích cho mọi người sử dụng tiếng Cham của cá nhân mình, của vùng miền mình, và chia sẻ với người đồng tộc trên khắp thế giới. Với internet người Cham ở Việt Nam, Campuchia, Lào, Thái lan, Hải Nam, Philipin, Mỹ, Úc, Malay,… có cơ hội giao tiếp với nhau, múa, hát cho nhau nghe. Rồi chúng ta sẽ hiểu nhau hơn, qua đó cầu nối tiếng mẹ đẻ sẽ càng vững chắc hơn và người Cham khắp nơi lại có nhau. Tiếng Chăm vừa là Mục Tiêu vừa là Động Lực để người Cham chúng ta tồn tại.

2/. Vai trò tiên phong của trí thức và cao niên:

Một lần nữa, nếu tiếng Cham mất, người Champa mất hết, còn gì nữa đâu để mà giận hờn trách cứ phê phán nhau. Vai trò từng cá nhân người Cham QUYẾT ĐỊNH cho sự sống còn của tiếng Cham, “ta nói, tiếng Cham còn, ta không nói tiếng Cham mất”. “Không ai hát thay cho chúng ta”, từng cá nhân một, đều có trách nhiệm ngang nhau và hoàn toàn có thể đóng góp phần mình cho sự trường tồn của tiếng Cham bằng cách giao tiếp và sử dụng nhiều tiếng Cham, nói, viết, hát khi có thể, không những với người Cham mà với cả người ngoại tộc nếu họ muốn là người Cham đã yêu và hôn phối với người Cham.

Các cá nhân lớn tuổi, ưu tú và trí thức của cộng đồng là người thành thạo tiếng Cham hơn ai hết, càng phải đi TIÊN PHONG để cho thế hệ đàn em, con cháu học hỏi, noi theo và có cơ may vận dụng tiếng đó tốt hơn hoặc như thế hệ đi trước. Thái độ, hành động của mỗi người chúng ta hôm nay sẽ là vận mệnh của tiếng Cham ngày mai.

Sách Tham khảo:

Aymonier E. & Cabaton A, 1906. Dictionaire Cam – Francais, L’ecole Francaise D’exttreme-Orient, Volume VII.

Bùi Khánh Thế, 1995. Từ Điển Chăm – Việt, Nhà Xuất Bản Khoa Học Xã Hội.

Colin Baker. Foundation of Bilingual education and bilingualism, (2006)

Colin Baker, and Sylvia Prys Jones. Encyclopedia of Bilingualism and bilingual education, (1998)

Moussay G., 1971. Từ Điển Chăm – Việt – Pháp, Phanrang.

Inrasara, Phan X Thanh, Từ Điển Việt – Cham, (2004) Nhà Xuất bản Giáo Dục.

Inrasara.com, Phutra Noroya, tiếng Cham đi về đâu; Trần Can, Văn 15- Chuyện chữ và tiếng. (2008)

Spolsky, B. & Shohamy, E. (1999). The languages of Israel: Policy, ideology and practice. Clevedon, England: Mulitlingual Matters Ltd.

Trương Văn Món, Sự lai căng và suy thoái, (2010)

Zuckermann, G. (2006). Hebrew as myth: The genetics of the Israeli language. A paper Presented at the University of Arizona, February 3, 2006.

.

95 thoughts on “Vai Trò Của Trí Thức Và Cao Niên Trong Việc Bảo Tồn Tiếng Cham

 1. I like what you guys are up too. Such intelligent work and reporting! Carry on the superb works guys I have incorporated you guys to my blogroll. I think it’ll improve the value of my site :).

 2. 通過水光療程抑制黑色素細胞生長的成分注射到真皮層,減少黑色素形成,淡化黑斑色素沉澱,從而達到美白祛斑的效果 療程特色 :可配搭多元化產品來量身訂做不同療​​程計算機化規格,操作方便,容易控制可調節進針深度,精準注射於目標的肌膚層 每針的注射劑量相等,達到均勻注射 一次平均5點注射,可縮短療程時間 採用31號細針頭,幾乎看不到入針點 降低疼痛、瘀血、腫脹及不適感 使用靈活度高,可複合式搭配針劑,量身訂製療程

 3. 倩碧温和洁肤水2号(倩碧2号水),在有效并温和清理皮层的同时,保持肌肤水油平衡,令肌肤不干燥;同时提升皮肤光亮度,光滑度和柔软度,倩碧2号水改善所有肌肤问题!

 4. I’m gone to tell my little brother, that he should also visit this webpage on regular basis
  to get updated from most recent gossip.

 5. Nice weblog here! Additionally your site so much up fast!
  What web host are you the usage of? Can I get your associate link for your host?
  I desire my site loaded up as fast as yours lol

 6. Hello there, I discovered your website by way of Google at the same time as
  looking for a related subject, your website got
  here up, it looks great. I have bookmarked it in my google bookmarks.

  Hi there, simply became aware of your blog through Google, and located that it’s
  truly informative. I’m going to watch out
  for brussels. I’ll appreciate should you proceed this in future.
  Numerous other people shall be benefited out of your writing.
  Cheers!

 7. I think this is among the most significant information for me.
  And i am satisfied reading your article. But wanna commentary on some general issues,
  The site style is wonderful, the articles is
  in point of fact nice : D. Just right task, cheers

 8. Hi my family member! I want to say that this post is amazing, great written and include almost all important infos.
  I would like to peer more posts like this .

 9. hello there and thank you for your information – I’ve
  definitely picked up something new from right here.
  I did however expertise some technical points using this website, as I experienced to reload the site many times previous to I could
  get it to load properly. I had been wondering if your web hosting is OK?
  Not that I’m complaining, but slow loading instances times will very frequently affect your placement in google and can damage your quality score if advertising and marketing with Adwords.
  Well I’m adding this RSS to my e-mail and could look out for much more of
  your respective intriguing content. Make sure you update this again very soon.

 10. Howdy! Do you know if they make any plugins to
  protect against hackers? I’m kinda paranoid about losing everything I’ve worked hard
  on. Any suggestions?

 11. Generally I don’t read article on blogs, however I wish to
  say that this write-up very forced me to check out and do it!
  Your writing taste has been amazed me. Thanks, very nice post.

 12. Usually I don’t learn article on blogs, however I would like
  to say that this write-up very forced me to try and do so!

  Your writing taste has been surprised me. Thanks, quite
  nice post.

 13. It’s in reality a nice and useful piece of info.
  I’m glad that you just shared this helpful information with us.
  Please keep us informed like this. Thanks for sharing.

 14. We stumbled over here coming from a different web address and thought I might check things out.
  I like what I see so i am just following you. Look forward to looking at your web page repeatedly.

 15. I’m curious to find out what blog platform you’re working with?
  I’m having some small security problems with my latest site
  and I would like to find something more risk-free.
  Do you have any recommendations?

 16. Hello there! Do you use Twitter? I’d like to follow you if that would be okay.
  I’m absolutely enjoying your blog and look forward to new updates.

 17. Somebody essentially help to make seriously articles I would state.
  This is the first time I frequented your website page and so far?
  I surprised with the research you made to make this actual
  publish amazing. Magnificent process!

 18. Heya! I’m at work surfing around your blog from my new iphone
  3gs! Just wanted to say I love reading your blog
  and look forward to all your posts! Carry on the great work!

 19. you’re in point of fact a excellent webmaster.

  The site loading pace is amazing. It kind of feels that you are doing any unique trick.
  In addition, The contents are masterwork.
  you have performed a wonderful process on this subject!

 20. Excellent site. Lots of useful information here. I am sending it to some pals ans also sharing
  in delicious. And of course, thanks in your sweat!

 21. Hey! I know this is kinda off topic however , I’d figured I’d ask.
  Would you be interested in exchanging links or maybe guest authoring a blog post or
  vice-versa? My blog covers a lot of the same subjects as yours and
  I believe we could greatly benefit from each other.
  If you’re interested feel free to shoot me an e-mail.
  I look forward to hearing from you! Great blog by the way!

 22. It’s actually very difficult in this busy life to listen news on TV,
  so I simply use the web for that purpose, and get the hottest information.

 23. Everything is very open with a really clear description of the issues.
  It was truly informative. Your website is useful. Many thanks for sharing!

 24. I just like the helpful info you provide for your articles.
  I’ll bookmark your blog and check again here frequently.
  I’m relatively certain I will be informed many new stuff proper here!
  Good luck for the following!

 25. Hi great blog! Does running a blog such as this take a great deal of work?

  I’ve virtually no understanding of computer programming however I had been hoping
  to start my own blog soon. Anyway, should you have any ideas or tips for
  new blog owners please share. I know this is off subject nevertheless I just had to ask.
  Appreciate it!

 26. Hello I am so glad I found your web site, I really found you by mistake, while I was searching on Digg for something else, Regardless I
  am here now and would just like to say many thanks for a marvelous post and a all round interesting blog (I also love the theme/design), I
  don’t have time to read it all at the moment but I have book-marked it and also added in your RSS feeds, so when I have time I will be back to read much more, Please do keep
  up the awesome job.

 27. You’re so interesting! I do not think I have read
  something like this before. So great to discover somebody with original thoughts on this issue.
  Really.. thank you for starting this up. This web site is something that is
  required on the web, someone with some originality!

 28. wonderful post, very informative. I ponder why the other experts of this sector don’t notice this.
  You should continue your writing. I am confident, you have a great readers’ base already!

 29. Greetings! Very helpful advice in this particular post!
  It is the little changes that make the most important changes.

  Many thanks for sharing!

 30. My spouse and I stumbled over here coming from a different website and thought I may as
  well check things out. I like what I see so now i am following you.
  Look forward to looking into your web page for a second time.

 31. Hi there, i read your blog occasionally and i own a similar one and i
  was just wondering if you get a lot of spam comments?
  If so how do you protect against it, any plugin or anything you can suggest?
  I get so much lately it’s driving me crazy so any assistance
  is very much appreciated.

 32. I’m impressed, I have to admit. Seldom do I come across a
  blog that’s equally educative and engaging,
  and let me tell you, you have hit the nail on the head.

  The issue is an issue that too few folks are speaking intelligently about.
  I’m very happy that I came across this in my search for something
  concerning this.

 33. Pretty section of content. I just stumbled upon your web site and in accession capital to assert that I
  acquire in fact enjoyed account your blog posts. Anyway I will
  be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently rapidly.

 34. When someone writes an post he/she retains the plan of a user in his/her brain that how a user can know it.
  Thus that’s why this piece of writing is outstdanding.
  Thanks!

 35. My family members every time say that I am killing my time here
  at net, however I know I am getting familiarity everyday by reading
  thes good content.

 36. Hey! I could have sworn I’ve been to this website before but after checking through some of
  the post I realized it’s new to me. Nonetheless, I’m definitely glad I found it and I’ll be bookmarking and checking back frequently!

 37. Howdy! This blog post could not be written much better! Looking at this article reminds me of my previous roommate!
  He continually kept preaching about this. I’ll forward this information to him.
  Fairly certain he will have a very good read.
  Thanks for sharing!

 38. You are so interesting! I do not think I’ve read through something like that before.
  So good to discover another person with some genuine thoughts on this issue.
  Seriously.. thanks for starting this up. This web site is one thing
  that’s needed on the web, someone with a bit of originality!

 39. First of all I want to say wonderful blog! I had a quick question in which I’d like to ask if
  you do not mind. I was interested to know how you center yourself and clear your
  head prior to writing. I have had difficulty clearing my mind
  in getting my ideas out. I truly do take pleasure in writing but it just seems like
  the first 10 to 15 minutes are wasted simply just trying to figure out how to begin. Any recommendations
  or hints? Thank you!

 40. Fantastic blog you have here but I was wondering if you knew of any user discussion forums that cover the
  same topics talked about here? I’d really love to be
  a part of community where I can get feed-back from other knowledgeable individuals that share the same
  interest. If you have any recommendations, please let me know.

  Thank you!

 41. Excellent post. Keep posting such kind of info on your blog.

  Im really impressed by your blog.
  Hello there, You’ve done a fantastic job.
  I will definitely digg it and for my part suggest to my friends.

  I am confident they’ll be benefited from this website.

 42. Thanks for ones marvelous posting! I truly enjoyed reading it, you can be a great author.I will make certain to bookmark your blog and will often come back someday.

  I want to encourage one to continue your great work, have a nice holiday weekend!

 43. Thank you for any other informative site. The place else may I get that kind
  of info written in such an ideal way? I’ve a challenge that I’m simply now running on, and I’ve been on the look out for such information.

 44. Thanks for any other wonderful post. The place else could anyone get that kind of information in such a perfect method of writing?
  I’ve a presentation subsequent week, and
  I’m at the look for such information.

 45. I’m not sure where you’re getting your information,
  but good topic. I needs to spend some time learning more or
  understanding more. Thanks for wonderful info I was looking
  for this info for my mission.

 46. Hello! I could have sworn I’ve visited this website before
  but after browsing through a few of the articles I realized it’s new to me.
  Regardless, I’m certainly happy I discovered it and I’ll be bookmarking it and checking
  back regularly!

 47. you’re really a excellent webmaster. The web site loading speed is
  incredible. It seems that you’re doing any distinctive trick.

  Furthermore, The contents are masterwork. you’ve done a great job on this matter!

 48. That is a really good tip especially to those new to the blogosphere.
  Brief but very precise information… Appreciate
  your sharing this one. A must read article!

 49. Can I simply say what a comfort to find an individual who genuinely understands what they are
  discussing on the internet. You certainly realize how to bring a problem to
  light and make it important. More people ought to look at this and understand this side of the
  story. It’s surprising you’re not more popular because you definitely possess
  the gift.

 50. Everything is very open with a really clear explanation of the challenges.

  It was really informative. Your site is very useful.
  Thank you for sharing!

 51. Have you ever considered writing an e-book or guest authoring on other websites?

  I have a blog based upon on the same topics you discuss and would love to have you share some stories/information. I know my
  viewers would enjoy your work. If you are even remotely interested, feel
  free to send me an e-mail.

 52. Right now it sounds like BlogEngine is the preferred blogging platform out there right now.
  (from what I’ve read) Is that what you are using on your blog?

 53. What i don’t realize is in reality how you are
  no longer actually a lot more well-liked than you
  might be now. You’re so intelligent. You understand thus significantly in the case
  of this topic, produced me in my view consider it from so many varied angles.
  Its like men and women are not fascinated until it’s something to accomplish with
  Girl gaga! Your personal stuffs nice. Always deal with it up!

 54. Thanks , I have just been searching for info approximately this subject for a long
  time and yours is the best I’ve came upon so far.
  However, what in regards to the bottom line?
  Are you positive concerning the source?

 55. Hi there! This post couldn’t be written any better!
  Looking at this article reminds me of my previous roommate!
  He constantly kept preaching about this. I
  am going to forward this post to him. Fairly certain he’ll have a great read.
  Many thanks for sharing!

 56. Do you mind if I quote a couple of your posts as long as
  I provide credit and sources back to your webpage? My blog site
  is in the very same area of interest as yours and my users
  would really benefit from some of the information you present here.
  Please let me know if this alright with you. Appreciate it!

 57. I’m really enjoying the theme/design of your web site.

  Do you ever run into any web browser compatibility issues?
  A few of my blog readers have complained about my website not working correctly in Explorer but
  looks great in Opera. Do you have any solutions to help fix this issue?

 58. Hello I am so thrilled I found your weblog, I really found you by mistake, while I was searching on Digg for something else, Regardless
  I am here now and would just like to say kudos for a fantastic post and a all round entertaining blog
  (I also love the theme/design), I don’t have time to browse it
  all at the moment but I have bookmarked it and also included your RSS feeds, so when I have time I will be back to read more, Please do keep
  up the fantastic work.

 59. Wonderful blog! Do you have any tips and
  hints for aspiring writers? I’m planning to start my own website soon but I’m
  a little lost on everything. Would you recommend starting
  with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are so many choices out there
  that I’m completely confused .. Any ideas?
  Thank you!

 60. My partner and I stumbled over here coming from a
  different web page and thought I might check things out.
  I like what I see so i am just following you. Look forward to finding out about your web page repeatedly.

Leave a Reply

Your email address will not be published.