Author: admin

Champa New Year 2018

  THƯ MỜI Kính gởi:  Đồng hương Champa                Hội BTVH Champa trân trọng kính mời quý ông/bà và các thành viên trong gia đình bỏ chút thời giờ quý báu cùng đến tham dự,...

THƯ MỜI

Hội Bảo Tồn Văn Hóa Champa @ U.S.A P.O Box 62061, Sunnyvale, CA 94088 Email: ccpaoffice@ilimochampa.org Phone: 1-253-223-5241, 1-408-206-4619, or 1-408-674-4099 https://m.facebook.com/HoiBaoTonVanHoaChampaUSA/ *** Ngày 14 tháng 08 năm 2017 THƯ MỜI Kính gởi: Quí...

404

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Hội Bảo Tồn Văn Hóa Champa @ U.S.A. P.O Box 62061, Sunnyvale, CA 94088 USA Email: ccpaoffice@ilimochampa.org Website: www.ilimochampa.org Phone: 408-206-4619 or 408-674-4099 ——-***—— California, Hoa Kỳ Ngày 24 tháng 3 năm 2017 THÀNH...

16

THƯ MỜI

Hội Bảo Tồn Văn Hóa Champa @ U.S.A P.O Box 62061, Sunnyvale, CA 94088 Email: ccpaoffice@ilimochampa.org Phone: 408-206-4619 or 408-674-4099 *** Ngày 08 tháng 21 năm 2016 THƯ MỜI Kính gởi: Quí đồng hương...