THÀNH KÍNH PHÂN ƯU 

HÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Hội Bảo Tồn Văn Hóa Champa @ U.S.A.
P.O Box 62061, Sunnyvale, CA 94088 USA
Email: ccpaoffice@ilimochampa.org
Website: www.ilimochampa.org
Phone: 408-206-4619 or 408-674-4099
——-***——
California, Hoa Kỳ Ngày 25 tháng 2 năm 2019
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Nhận được hung tin Ông phó giáo sư, tiến sĩ Po Dharma vừa từ trần, toàn thể hội viên, toàn thể Ban Chấp Hành, và toàn thể Hội Đồng Lãnh Đạo của Hội Bảo Tồn Văn Hóa Champa tại Hoa Kỳ, xin Thành Kính Phân Ưu cùng tang gia, nguyện cầu cho linh hồn ông tiến sĩ Po Dharma sớm được siêu thoát, sớm được đoàn tụ với Ông Bà Tổ Tiên, và cũng xin Ơn trên an ủi và nâng đỡ tang quyến trong lúc đau buồn này.
Ông pgs ts Po Dharma
Sinh năm 1945
Tại xã Phước Hậu, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận, Việt Nam.
Đã từ trần lúc 3:00 giờ chiều ngày 21 tháng 2 năm 2019
Tại Pháp
hưởng thọ 74 tuổi.
Tang lễ sẽ được tổ chức vào 2:00 giờ chiều ngày 26 tháng 2 năm 2019 tại Pháp.
Pgs ts. Po Dharma đã hy sinh cống hiến cả cuộc đời mình cho sự nghiệp nghiên cứu về lịch sử, chữ viết, và văn hóa Champa. Ông đã hoàn thành hơn 12 quyển sách rất giá trị về lịch sử Champa. Có thể nói tiến sĩ Po Dharma là người con ưu tú nhất của dân tộc Champa thế kỷ XXI này. Ông vĩnh viễn ra đi không chỉ là sự mất mát to lớn của gia đình Ông, mà còn là sự mất mát rất lớn cho tất cả thần dân Champa.
Chúng ta sẽ mãi mãi nhớ về công lao của tiến sĩ Po Dharma đã cống hiến cho Champa!

Thay mặt Ban Chấp Hành Hội BTVH Champa tại Hoa Kỳ
Chủ Tịch

(Đã ký)

Đặng Chánh Linh

 


Hội BTVH Champa USA.
Sáng lập Viên:
Yassin Bá, William Đắc, Jimmy Đắc
Hội Đồng Lãnh Đạo (2019-2024)
Chủ Tịch: Yassin Bá
Phó Chủ Tịch: Đặng Chánh Anh Thành viên: Bá Đại Long
Thành viên: Đắc Jimmy Thiên Thành viên: Bích Văn Mười
Ban Điều Hành (2019-2024)
Chủ Tịch: Đặng Chánh Linh
Phó Chủ Tịch: Dương Tấn An Phó Chủ Tịch: Đắc N. Khiêm
Tổng Thư Ký: Bá Trung Thiệu Trưởng Ban Tài Chánh: Đắc N. Khiêm
Kế Toán: Bá Văn Dư 
Ban Thanh Niên Trưởng Ban: Bá Văn Tư
Phó Ban: Đồng Thanh Trí
Ban Văn Nghệ:
Trưởng Ban:
Phó Ban: Miêu Như Yến
Phó Ban: Valerie Ba
Ban Biên Tập Vijaya:
Trưởng Ban: Lâm Gia Tân
Phó Ban: Chế Mỹ Lan
Phó Ban: Bá Trung Tuyên
Thành viên: Bá Văn Dư
Ban Truyền thông & Báo chí: Trưởng Ban: Bá Trung Tuyên
Phó Ban: Bá Văn Dư
Phó Ban : Đạt Xuân Hiệp
Ban Cố Vấn:
Bá Đại Long
Đắc William Kiết
Yklong Adrong
David Sox
Luật sư Nguyễn Ngọc Diệp