Thơ Chăm – Việt

Jimmy Tran

Umat Po!

Lamưn lo, urang gơk-katơk
Mưk glauw kauk pơh panwơch mayit-mayơw
Brei ka thơw: mưng ngauk hluk dunya.
Mưnwiss Ố ssa praung ssit libik makna “Umat po!”

Chúng Sinh
Quá hiền lương, lắm người trấn bóc
Dụng trí thông mở ngữ giao lưu
Rằng hay! trên quả địa cầu,
Mọi người: Lớn, nhỏ tận cùng “Chúng sinh!”


Tình Ðất hay Người!

Jimmy Tran / S.F.
Riêng tặng Anh Ðình Toàn / France

Ðất đâu nỡ phụ tình người
Ðất đâu reõ lối phân đường, chia ranh?
Ðất đâu để chữ ỀCam ÐànhỂ
Ðất đâu tàn nhẫn bạo hành “Vô Tâm?”

Chỉ người tạo kiếp lỡ lầm
Mà chia cách lối âm thầm khổ đau!
Có nhau cứ ngỡ rằng không
Không! Không thương nghĩa rằng không tình nào!

Trên cao mây trắng đổi màu
Mây đen phủ kín tâm sầu ủ ê!
Hôn mê ỀSám hôiỂ tình về
Hồn bay phách tán đi về “ăn năn!”

.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.