VÀI NÉT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI BẢO TỒN VĂN HÓA CHAMPA NĂM 2001-2003

I. TÌNH HÌNH CHUNG Kể từ khi được thành lập vào tháng 02 năm 1998, hằng…

Lời Nói Đầu

Kính thưa quí Độc giả, quí Đồng hương Champa, Theo như dự định, Hội Bảo Tồn…

Palei Ram, quê hương của nhà cách mạng Ja Thak Wa

Nói đến Palei Ram, hầu hết người Chăm đều nghĩ đến thôn làng có nhiều rừng…

HOÀNG HẬU PARAMECVARI CỦA CHAMPA

Simhavarman XXI Trong tiến trình lịch sử dựng nước và giữ nước từ hơn cả ngàn…

SINH HOẠT VĂN HÓA VÀ TÍNH NHÂN BẢN

A) Sinh hoạt Văn hóa NC News – Văn hóa là từ ngữ thường được dùng…

Piéh hadar wek phuel dhar Cei Dương tấn Sở Taom thun lihik ngaok dunya.

Cei Dương tấn Sở gaok tanagraing radaih, klaoh suan di harei 19 bulan 5 thun 2009…

Bylaws Bổ Sung # 2

CHAMPA CULTURAL PRESERVATION ASSOCIATION OF U.S.A BYLAWS BỔ SUNG SỐ 02 (Văn kiện được Ðại Hội…

Bylaws Bổ Sung # 1

CHAMPA CULTURAL PRESERVATION ASSOCIATION OF U.S.A BYLAWS BỔ SUNG SỐ 01 (Văn kiện được Ðại Hội…

Bylaws (Tóm tắt bằng tiếng Việt từ bản gốc)

ĐIỀU LỆ HỘI BẢO TỒN VĂN HÓA CHAMPA U.S.A CHƯƠNG I DANH XƯNG Điều 1:  Danh…

Initial Bylaws

 BYLAWS OF CHAMPA CULTURAL PRESERVATION ASSOCIATION OF USA     A California Unincorporation Association                                       ARTICLE I                                              …