Category: Nhận định- Bình Luận

Phần hai: Ai gây ra chia rẽ – HỘI BẢO TỒN VĂN HÓA  hay NGƯỜI CHAM IOC 9

Phần hai: Ai gây ra chia rẽ – HỘI BẢO TỒN VĂN HÓA hay NGƯỜI CHAM IOC

Phần hai: Ai gây ra chia rẽ – HỘI BẢO TỒN VĂN HÓA  hay NGƯỜI CHAM IOC Vào năm 1994,trước khi qua Mỹ–Tôi có tham dự và mục kích rất chi tiết lễ hội...

LỜI XIN LỖI CỦA TÔI 8

LỜI XIN LỖI CỦA TÔI

Mấy bài viết của tôi mấy hôm nay, tôi có dùng từ  MUSLIM  nhưng trong thâm tâm của tôi không dám ám chỉ cộng đồng Muslim mà tôi chỉ muốn nói đến nhóm Chăm Muslim ở trong Champaka mà...

HIỆN TƯƠNG MỘT TRÍ THỨC CHĂM 11

HIỆN TƯƠNG MỘT TRÍ THỨC CHĂM

  Về bài viết của BBT champaka.info KIÊFU NGỌC QUYÊN;HIỆN TƯỢNG MỘT TRÍ THỨC CHAM, NGÀY 18/11/2012. Tôi ko nói là tôi mang 384.814$00 USA,mà tiền VNCH, cũng ko nói là mang cho FULRO,tôi...

THỰC TRẠNG XÃ HỘI CHAM HÔM NAY 9

THỰC TRẠNG XÃ HỘI CHAM HÔM NAY

Kính thưa quý vị, Theo bài viết của MUSA POROME ngày 20/4/2012,chủ đè là Thực trạng xã hội Cham hôm nay. 1-Kinh tế. 2-Xã hội. 3-Văn hóa. Tôi rất trân trọng và đòng tình...

Trả lời cho Champaka 12

Trả lời cho Champaka

Thưa quý vị, Tôi mong quý vị tha thứ cho tôi,sỡ dĩ tôi phải viet thật nhiều cho Dharma.Trước đây tôi thật tình tôn trọng hắn,trân quý một người Chăm có học vị TS,nhưng...

TRẢ LỜI về TIN NHANH CỦA BBT CHAMPAKA 11

TRẢ LỜI về TIN NHANH CỦA BBT CHAMPAKA

Đáng lẻ tôi không viết bài nầy,nhưng BBT Champaka đã khơi động lối trả đòn của tôi,vậy buộc tôi phải viết.Tôi sẵn sàng chờ BBT Champaka luôn cả DHARMA tìm thêm đời TƯ của...

Thư gởi: Qúi vị trong Hội Đồng Lãnh Đạo của HBTVH CHAMPA 16

Thư gởi: Qúi vị trong Hội Đồng Lãnh Đạo của HBTVH CHAMPA

Đắc Văn Kiết – dưới chân tháp cổ Cánh Tiên Thành Bình Định ĐẮC VĂN KIẾT- SÁNG LẬP VIÊN HỘI BẢO TỒN VĂN HÓA CHAMPA U.S.A Kính gửi:  Qúi vị trong Hội Đồng Lãnh...

Thư của Tiến sĩ Thành Đài gởi Musa Porome 82

Thư của Tiến sĩ Thành Đài gởi Musa Porome

Anh Musa thân mến; Nhân đọc bài viết của anh với tựa đề “Trí thức Chăm không nên tàn phá thêm di sản văn hóa Champa” thiết nghĩ tôi có đôi lời góp ý với...

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI BẢO TỒN VĂN HÓA CHAMPA 83

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI BẢO TỒN VĂN HÓA CHAMPA

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI BẢO TỒN VĂN HÓA CHAMPA Năm 2008-2011 Yava Palei A) Hội Bảo Tồn Văn Hóa Champa (BTVH) với các Lễ Hội Truyền Thống của Dân Tộc: 1. Các lễ hội...

Thầy tu Thích Chân Quang: Xin đừng khơi dậy nỗi đau của một dân tộc Champa vong quốc 10

Thầy tu Thích Chân Quang: Xin đừng khơi dậy nỗi đau của một dân tộc Champa vong quốc

Thầy tu Thích Chân Quang: Xin đừng khơi dậy nỗi đau của một dân tộc Champa vong quốc Chế Mỹ Lan 1.Champa và Đại Việt ai man rợ hơn ai? Tôi nhận được link...