Thư gởi: Qúi vị trong Hội Đồng Lãnh Đạo của HBTVH CHAMPA

Đắc Văn Kiết – dưới chân tháp cổ Cánh Tiên Thành Bình Định

ĐẮC VĂN KIẾT- SÁNG LẬP VIÊN HỘI BẢO TỒN VĂN HÓA CHAMPA U.S.A

Kính gửi:  Qúi vị trong Hội Đồng Lãnh Đạo của HBTVH CHAMPA.

Qúi vị:  Chủ tịch, Phó chủ tịch, Tổng thư ký, các trưởng ban va các phần hành thuộc Ban Chấp Hành cùng toàn thể Hội Viên Hội Bảo Tồn Văn Hóa Champa U.S.A.

Kính thưa qúi vị:

– Có người trước đây gọi tôi là cựu sĩ quan Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975.

– Có người gọi tôi là một cựu Trưởng Ty phát –Triễn sắc tộc (sau khi tột nghiệp Học Viện Quốc gia Hành Chánh ban Tham Sự Hành Chánh khóa I đặc biệt.

– Cũng có người gọi tôi là một Thành Viên của “Hội Đồng các Sắc Tộc”; một Hội Đồng Hiến Định để cố vấn cho Hành Pháp Đệ Nhị Cộng Hòa VN về các vấn đề Sắc Tộc Miền Nam đặc dưới sự điều hành của phó Tổng Thống Đệ Nhị Cộng Hòa Việt Nam làm chủ tịch.

Những chức vụ nêu trên đã nằm sâu trong qúa khứ.  Một điều làm cho tôi hạnh phúc và một chút mãn nguyện là ngày nay; sau khi định cư tại Hoa Kỳ; tôi cùng với ông Yassin Bá, ông Đắc Hữu Thiên là đồng sáng lập viên Hội Bảo Tồn Văn Hóa Champa U.S.A. với mục đích Bảo Tồn Văn Hóa Truyền Thống Dân Tộc Chăm.

Tôi đã mạo muội dám đem cái “sở đoản”của mình để cùng kề vai chia sẻ ý hướng Bảo Tồn Văn Hóa Truyền Thống Champa với mọi người.  Việc làm này không phát xuất từ sự tự tôn, không phải từ một vinh dự cũng không phải là một quyền lợi; mà là một sự tự nguyện phát xuất từ trái tim và khối óc của một người CHĂM bình thường thiết tha với văn hóa cội nguồn dân tộc.

Kính Thưa qúi vị;

Hơn mười năm qua Hội Bảo Tồn Văn Hóa Champa đã và đang làm tất cả những gì có thể làm được trong phạm vi khả năng, sự hiểu biết và lòng nhiệt thành của toàn thể Hội Viên để bảo tồn văn hóa truyền thống của tổ tiên để lại hầu duy trì căn sắc dân tộc.

Hằng năm các con em CHĂM, không phân biệt tôn giáo, lớn lên hội nhập vào dòng chính lưu của xã hội Mỹ.  Các con cháu học tiếng Mỹ, tiếng Việt, tiếng Chăm, tiếng Arập v.v… nhưng đến ngày lễ hội Ilimo Kaukthun (Rija Nugar); lễ hội Katê, các con cháu đều hân hoan đến tham dự, sinh hoạt chung trong y phục Chăm, trong bài ca Chăm, trong các điệu múa cỗ truyền Chăm; thưởng thức những món ăn Chăm, trong hình ảnh rạng rỡ của đền Tháp Chăm được trưng bày khan trang; cùng với tiếng trống Ginăng, Paranưng, Kèn Saranai v..v.. thật là đượm tình dân tộc và đây là những giây phút hướng về cội nguồn tổ tiên và hợp nhất với tiền nhân.

Già trẽ, lớn bé trai gái Chăm đều vui mừng ngày lễ hội truyền thống và cùng nhau hát bài “DÂN CA” chứ không phải “QUỐC CA”như có người lầm tưởng.  Các bô lão đặc vòng hoa tưởng niệm tiền nhân chứ không phải “VÒNG HOA CHIẾN THẮNG”.  Cũng không có phong trào đấu tranh để xây dựng ngày Quốc Lễ, Quốc ca hay anh hung liệt sĩ gì cả; những thứ này đều nằm trong suy tưởng của những kẻ có đầu óc dân tộc cực đoan; bệnh hoạng, hoang tưởng và hận thù; có ý chống phá Hội Bảo Tồn, xuyên tạc với ác ý nham hiễm của họ.

Khắp thôn làng CHĂM từ ngàn xưa cho đến ngày nay và mãi mãi về sau, KATÊ là lễ hội giân gian bản địa của dân tộc chứ không phải của tôn giáo ngoại nhập.  Những tư liệu không được kiểm chứng hay có tính cách thêu dệt dù phát xúc từ công trình mệnh danh là nghiên cứu là khoa học nào đi nữa cũng không thay thế đuợc những sắc nét văn hóa truyền thống đã ăn sâu vào tâm khảm của dân tộc CHĂM, của chính chúng ta.

Từ hơn mười năm qua, chúng ta đồng quan điểm rằng; Văn hóa truyền thống của một dân tộc là văn hóa cội nguồn có biến chuyển để trường tồn trong phát triển sự sống.  Nhưng, nếu phát triễn đời sống không dựa trên nền tảng Truyền Thống thì sẽ xa lìa dân tộc, sớm muộn gì dân tộc đó cũng sẽ bị đồng hóa.  Chúng ta đang sống trong hiện tại.  Cả qúa khứ và tương lai đều cần thiết và quan trọng cho sự trường tồn của dân tộc.  Chối bỏ cội nguồn (qúa khứ) là đoạn tuyệt với tiền nhân tổ tiên, một việc làm phi nhân phi nghĩa, mất nhân bản, sẽ bị dân tộc khác khinh bỉ cho là bán khai, là ngu muội là cực đoan.  Nếu chúng ta không chấp nhận chuyển biến để tạo cho tương lai một đời sống văn minh hơn thì Truyền Thống sẽ xa lìa cuộc sống.

Văn hóa Truyền Thống nào thể hiện được bản sắc dân tộc giữ được sự trường tồn của dân tộc, chúng ta nên giữ lại và bảo tồn trân qúi.  Văn hóa truyền thống nào mang tính cách qúa mê tín dị đoan thì bỏ đi.  Đón nhận những mới mẽ để giúp đời sống tiến bộ hơn mà vẫn có tác dụng vun bón cho văn hóa truyền thống dân tộc.  Chối bỏ những ảnh hưởng mới mẽ của ngoại lai có tánh cách hũy diệt cả một nền văn hóa dân tộc, vì nền văn hóa dân tộc bị hủy diệt thì dân tộc đó sẽ bị mất gốc và sẽ bị đồng hóa.

Nếu chúng ta nhân danh tiến bộ để hành động cực đoan hoặc nếu chúng ta cứ khư khư ôm lấy bảo thủ một cách thoái qúa, cả hai thái cực này đều không phải những lối đi tốt để chọn lựa.  Chúng ta phải biết bảo tồn văn hóa truyền thống để trường tồn, và phải biết trường tồn trong biến chuyển mà trong đó vẫn còn có ta.  Còn có dân tộc CHĂM hiện hữu trên trái đất với nền văn hóa truyền thống của mình và sống hòa đồng trong cộng đồng nhân loại.

Cầu mong ơn trên ban cho chúng ta, toàn thể Hội Viên Hội Bảo Tồn Văn Hóa Champa U.S.A có đầy đủ nghị lực vượt qua mọi trở ngại để tiếp nối cưu mang di sản văn hóa tổ tiên CHĂM để lại như chúng ta đã và đang thực hiện hơn mười năm qua.

Trân trọng kính cháo qúi vị

ĐẮC VĂN KIẾT

.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.