Phân Ưu

    Phân Ưu           Chúng tôi vô cùng thương tiếc khi nhận…

Triển lãm văn hoá Chăm đầu tiên tại Hà Nội

– Những sản phẩm gốm, thổ cẩm, những văn bản chữ Chăm, những trang phục đặc…

Piéh hadar wek phuel dhar Cei Dương tấn Sở Taom thun lihik ngaok dunya.

Cei Dương tấn Sở gaok tanagraing radaih, klaoh suan di harei 19 bulan 5 thun 2009…