Chương trình lễ hội Kate 2011

Hội Bảo Tồn Văn Hoá Champa @ Hoa Kỳ

P.O. Box 56240, San Jose, CA 95156
Tel: (408) 674-4099; (408) 206-4619
E-mail:
 ccpaoffice@ilimochampa.org  

Danak-Dak Harei Katê Thun Athuw 2011 Pak San Jose hrei 02-10-2011
(Chương trình Lễ Hội Katê tại San Jose, ngày 02-10-2011)

o0o

I. Nok sa: Tana ssanưng-hadar dom Urang-Dahlơu Champa
(Phần 1: Lễ Tưởng Nhớ các Bậc Tiền Nhân Champa)

1. Abih mik-va adei sa-ai mai drưng yaum dơng dagok pieh chaga ngak tana ssanưng hadar.
(Toàn thể tham dự viên đứng dậy chuẩn bị làm lễ tưởng nhớ các bậc Tiền Nhân.)

2. Tana payer-limah gavang bingu tagok ngauk paban “Bangssa Hadar Karun” Ka dom Urang-Dahluw hu phwơl yaum saung Bang-ssa Champa
(Lễ dâng vòng hoa lên “Đài Tưởng Niệm” các bậc Tiền Nhân Champa. )
3. Abih mik-va adei sa-ai pajum dauh kadha ” Khik Bhum Pasai”.
(Toàn thể đồng hương tham dự cùng hát bài “Truyền Thống Ca: Khik Bhum Pasai,” để tạ ơn Tiền Nhân Champa.)
4. Sa vak dơng gaddơng pieh ssanưng hadơr dom urang dahlơu, dom patau bya, dom urang chah-ya hu phwơl yaum thaung Bang-ssa Champa.
(Một phút mặc niệm để tưởng nhớ các bậc Tiền Nhân, các Vua Chúa, các Anh Hùng Liệt Sĩ có công gầy dựng và bảo tồn Văn Hoá, Lịch Sử Champa.)
5. Abih mik-va adei sa-ai dauk dala thuk-thyam.
(Toàn thể tham dự viên an toạ.)
6. Paha-sakrưn dom twai kaya kaya mai drưng yaum harei Katê.
(Giới thiệu quan khách tham dự lễ hội.)

7. Ong Đặng Chánh Linh, Ppo di Nhaum pwoch takadha pakak harei Katê.

(Ông Đặng Chánh Linh, chủ tịch Hội, đọc diễn văn khai mạc Lễ Hội KATÊ 2011.)

8. Pajum dauh hu tamia dai daung: “Sơp Ginơng Harei Katê,” Rachwak: Amưnhan, Abih Kavom pajum dauh thong tamia. Munui ariengpa Miêu Văn Tuấn

(Tốp ca có múa phụ họa: Tiếng Trống Lễ Hội Katê, nhạc và lời của Amưnhan, do toàn ban văn nghệ biểu diễn Dao dien: Miêu Văn Tuấn.)

9. Akhan mat-ar harei Katê di Ong Yassin Ba.

(Trình bày ý nghĩa Lễ Hội Katê của ông Yassin Ba, Chủ Tịch Hội Đồng Lãnh Đạo Hội BTVH Champa.)
10. Tamia tadik: Rauk On Bơl katê, kavom kamei tamia, mưnuis ariêng ba: Miêu Văn Tuấn.
(Múa quạt truyền thống: Đón Mừng Lễ Hội Katê, tốp nữ biểu diễn, đạo diễn múa Miêu Văn Tuấn)
11. Pwơch dơm-nưy Po Klong garai di muk Dương Chi Mai.
( Đọc tiểu sử Vua Po Klong garai của Bà Dương Chi Mai.)
12. Dauh Sa Urang: Bimong Kalan Ppo Sah Inư, Rachwak: Amưnhân, Radauh: Qua Thi Tam.
(Đơn ca: Bimong Kalan Ppo Xah Inư, sáng tác: Amưnhân, Qua Thi Tam trình bày.)
13. Dom panwoch khan on gah harei Katê di twai kaya kaya mai drưng yaum.
(Phát biểu cảm tưởng của quan khách tham dự lễ hội.)
14. Dauh Sa Urang: Harei Pataum Bbauk, rachwak: Che Linh, Radauh: Thong Linh.
(Đơn ca: Ngày Hội Ngộ, Sáng tác: Chế Linh, Người trình bày: Thông Linh.)
15. Dom panwoch khan on gah harei Katê di twai kaya kaya mai drưng yaum.
(Phát biểu cảm tưởng của quan khách tham dự lễ hội.)
16. Dauh Dwa Urang: Mưyut Mưyơu Palei Mưgauk, Rachwak: Amưnhân, Radauh: Che My Lan & Qua Anh Dũng.
(Song ca: Tình Làng Gốm, Sáng tác: Amưnhân, do Che My Lan & Qua Anh Dũng trình bày.)
17. Dom panwoch khan on gah harei Katê di twai kaya kaya mai drưng yaum.
(Lời Phát biểu cảm tưởng của quan khách tham dự lễ hội.)
18. Dauh Sa Urang: Chiim Bhik Pơr Gilach Vơk Cham; Rachwak: Yphon, Radauh: Ythok.
(Đơn ca: Chim Phí Bay Về Cuội Nguồn, Sáng tác của Yphon, ca sĩ Ythok trình bày.)
19. Plan-la Nhaum Khik Padơng Ilimo champa hu dom bauh panwoch ddwa karun
(Giới thiệu cuốn Đặc San Vijaya #8 và vài lời cảm tạ bởi Ông Châu Văn Thủ, trưởng ban của Ban Biên Tập Vijaya)

20. Dom Panwoch khan on gah harei Katê di twai kaya kaya mai drưng yaum.

(Phát biểu cảm tưởng của quan khách tham dự lễ hội.)
21. Tha dauh di Xuan Hiep, Harei Pataum Bauk, rachwak Che Linh
(Đơn ca của Xuân Hiệp, Ngày Họp Mặt, do Chế Linh sáng tác)
22. Dom Panwoch khan on gah harei Katê di twai kaya kaya mai drưng yaum.
(Phát biểu cảm tưởng của quan khách tham dự lễ hội.)
23. Ta-mia ddwa buk: Sơh Buy Harei Katê, kavom Likei Kamei tamia, Mưnuis ariêng-ba Miêu Văn Tuấn.
(Múa đội vụ: Vui Ngày Hội Katê, do nam nữ diễn viên biểu diễn, Đạo diễn: Miêu Văn Tuấn.)
II. Nok dwa: Padei glaih bbơng hwak
(Phần 2: Nghỉ giải lao dùng cơm tối thân mật)

III. Nok Klơu: Danak-dak ngak buy twei hatai
(Phần 3: Chương Trình Văn Nghệ Cây Nhà Lá Vườn).

You may also like...

2 Responses

  1. Appreciate you sharing, great blog.Really thank you! Fantastic.

  2. Isabella says:

    Thanks, it is quite informative

Leave a Reply

Your email address will not be published.