Chương trình Lễ Hội Katê tại San Jose, ngày 13-10-2012

Hội Bảo Tồn Văn Hoá Champa @ Hoa Kỳ P.O. Box 56240, San Jose, CA 95156…

LỄ ĐÓN MỪNG ILIMO KAUKTHUN 2012

LỄ ĐÓN MỪNG ILIMO KAUKTHUN (RIJA NƯGAR CHĂM -CHAMPA NEW YEAR 2012) CỦA HỘI BẢO TỒN…

Thư gởi: Qúi vị trong Hội Đồng Lãnh Đạo của HBTVH CHAMPA

Đắc Văn Kiết – dưới chân tháp cổ Cánh Tiên Thành Bình Định ĐẮC VĂN KIẾT-…

LỄ RIJA NAGAR ĐẦU NĂM:

LỄ RIJA NAGAR ĐẦU NĂM: HƯỚNG VỀ CỘI NGUỘN VÀ BẢN THỂ DÂN TỘC CHĂM Chế…

THÁNH ÐỊA MỸ SƠN

THÁNH ÐỊA MỸ SƠN TRONG TƯ DUY CỦA HẬU DUỆ CHAMPA ÐẮC VĂN KIẾT ÐÔI DÒNG…

Thư của Tiến sĩ Thành Đài gởi Musa Porome

Anh Musa thân mến; Nhân đọc bài viết của anh với tựa đề “Trí thức Chăm…

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI BẢO TỒN VĂN HÓA CHAMPA

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI BẢO TỒN VĂN HÓA CHAMPA Năm 2008-2011 Yava Palei A) Hội Bảo…

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI BẢO TỒN VĂN HÓA CHAMPA

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI BẢO TỒN VĂN HÓA CHAMPA Năm 2008-2011 Yava Palei A) Hội Bảo…

KATÊ NĂM ẤY…

KATÊ NĂM ẤY… Chế Mỹ Lan Truyện ngắn Những tia nắng ban mai lọt vào khe…

Katê là Tín Ngưỡng Bản Địa Mang Bản Sắc của Dân Tộc Champa

QUAN ĐIỂM Katê là Tín Ngưỡng Bản Địa Mang Bản Sắc của Dân Tộc Champa (Katê…